ALLE ACTIVITEITEN

Workshop ‘WMCZ en verhuur’

Workshop ‘WMCZ en verhuur’

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) vormt (nog) de wettelijke basis voor medezeggenschap en overleg van de cliëntenraden. De WMCZ beschrijft onder andere de regels voor de samenstelling van de cliëntenraad en de manier van overleg tussen de bestuurder en de raad. De wet geeft ook aan bij welke beslissingen de cliëntenraad in elk geval…

Workshop  ‘Meer impact op de samenwerking met de Raad van Toezicht’

Workshop ‘Meer impact op de samenwerking met de Raad van Toezicht’

Het toepassen van procedures en regels alleen, is voor cliënten niet effectief meer. Zij hebben de verwachting dat hun instelling de beste zorg levert en dat ze te maken hebben met medewerkers die met passie hun werk betekenisvol kunnen doen. Cliëntenraden willen hierbij nadrukkelijk betrokken worden. Raden van Toezicht in de zorg zien ook steeds…

Workshop ‘Het leiden van een (centrale) cliëntenraad (onafhankelijk) Voorzitter)’

Workshop ‘Het leiden van een (centrale) cliëntenraad (onafhankelijk) Voorzitter)’

Het voorzitten van een cliëntenraad lijkt vaak gemakkelijker dan het is. Soms lijkt een cliëntenraad op een kruiwagen met kikkers: hoe houd je ze allemaal binnen? Jouw taak is ook om te zorgen voor focus binnen de raad: het uitvoeren van de medezeggenschap. En dan het liefst ook nog in een prettige sfeer en met…

Webinar ‘Vertegenwoordiging van cliënten in de zorg’

Webinar ‘Vertegenwoordiging van cliënten in de zorg’

Deze webinar wordt gegeven door mr. Astrid Kiewiet van KienhuisHoving Advocaten.Astrid wordt eventueel bijgestaan door mr. Yvonne Nijhuis, ook van KienhuisHoving Advocaten. In deze webinar gaan we in op de (wettelijke) Vertegenwoordiging van cliënten in de zorg. Wie kunnen een cliënt (wettelijk) vertegenwoordigen? Welke rechten heeft de cliënt en welke rechten heeft de vertegenwoordiger? En…

Webinar Voorzitter van de Cliëntenraad: ‘Zoveel meer dan vergaderen’

Webinar Voorzitter van de Cliëntenraad: ‘Zoveel meer dan vergaderen’

Voor (vice) voorzitters van een (centrale) cliëntenraad Deze webinar vindt plaats op 3 ochtenden: 6 en 20 september en 4 oktober van 10.00 tot 12.30 uur. De functie van voorzitter van een cliëntenraad kent een aantal verschillende taken en rollen.Het vergaderen, het voorzitten van de vergadering van de cliëntenraad is een belangrijk onderdeel van uw…

Regel en wetgeving, rechten en plichten cliëntenraad (middag)

Regel en wetgeving, rechten en plichten cliëntenraad 

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ 2018) vormt sinds 1 juli 2020 de wettelijke basis voor cliënten medezeggenschap, inspraak en overleg. De WMCZ 2018 beschrijft de regels voor de samenstelling van de cliëntenraad/cliëntenraden en de manier van overleg tussen de bestuurder en de raad. De wet geeft daarmee de spelregels aan voor het handelen van…