Home Trainingen - NCZ Webinar ‘De structuur, indeling en verdeling van cliënten medezeggenschap’

Webinar ‘De structuur, indeling en verdeling van cliënten medezeggenschap’

Deze webinar is op aanvraag. Gebruik hiervoor de knop ‘inschrijven’.

Hoe lopen de Hazen!?

Online bijeenkomst over de structuur, indeling en verdeling van cliënten medezeggenschap bij grotere zorginstellingen met meerdere cliëntenraden, waaronder soms ook regionale raden en/of een centrale cliëntenraad. Cliënten medezeggenschap conform de Wmcz 2018, is een middel is om een doel te bereiken. Namelijk meer betrokkenheid vanuit het cliëntenperspectief bij het beleid en bij de besluitvorming van de organisatie. Hoe kunnen de structuur, indeling en verdeling van de cliënten medezeggenschap bijdragen aan dit doel? 

Structuur

Het bedenken en inrichten van een structuur voor de cliënten medezeggenschap is bij grotere zorginstellingen, met meerdere locaties, die soms zelfs over verschillende regio’s verspreid zijn, aan de orde. Maar wat is een goede structuur? Waar moet je opletten? Hoe ziet de structuur er bij jullie uit? Hoe doen andere organisaties het en werkt dat?

Indeling

Als de structuur van de cliënten medezeggenschap inzichtelijk is, is het zaak om voor een werkbare en logische indeling van de cliënten medezeggenschap te zorgen. Hoeveel, waar en welke cliëntenraden zijn er of moeten er worden opgericht? Wie gaat met wie overleggen? Hoe lopen de lijnen en hoe zorg je ervoor dat het geen overlegtijger wordt en dat het niet bij overleggen blijft, maar dat juist de wensen en behoeften van alle cliënten van de zorgorganisatie steeds centraal staan, binnen alle lagen van de cliënten medezeggenschap? Hoe is of wordt dat bij jullie? En hoe gaat dat bij andere organisaties en wat werkt wel en wat niet?

Verdeling

Als de structuur én de indeling van de cliënten medezeggenschap duidelijk zijn, kan er een verdeling van de taken van de onderscheiden raden worden opgesteld. Evenals de verdeling van bevoegdheden over de raden. Dit alles moet worden vastgelegd in de Medezeggenschapsregeling.

Alle raden hebben wettelijk gezien onverlet alle rechten en plichten conform de Wmcz 2018. Maar is dat gewenst? En is dat nodig? Is dat ook werkbaar en logisch? Lijdt dat niet tot onnodige bureaucratie? Hoe doen jullie dit? Hoe doen anderen dit? Wat werkt wel en wat juist niet?

Lees hier meer over de structuur, indeling en verdeling van de cliënten medezeggenschap

  • Inzicht
  • Inspiratie/motivatie
  • Nieuwe ideeën opdoen
  • Kennis en ervaring uitwisselen

Alle typen cliëntenraden (lokaal, regionaal, centraal, aandoeningsgericht, familie/verwanten etc.) cliëntenraadondersteuners/coaches/trainers, bestuurders/managers en andere belanghebbenden van grotere zorginstellingen met meerdere locaties.

Op aanvraag

Inschrijven

Webinar 'De structuur, indeling en verdeling van cliënten medezeggenschap'
Available Tickets: Onbeperkt
Het "Webinar 'De structuur, indeling en verdeling van cliënten medezeggenschap'" ticket is uitverkocht. Je kunt een ander ticket of een andere datum proberen.

Datum

03 jun 2024 - 03 dec 2024

Locatie

Online cursus
Categorie

Organisator

Marika Biacsics - van der Horst
Marika Biacsics - van der Horst
Telefoon
06 51 22 25 05
INSCHRIJVEN
QR code

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *