Kaartspel voor (centrale) cliëntenraden, cliëntenraad- ondersteuners, trainers, coaches, adviseurs, voorzitters- en/of andere belanghebbenden bij het goed functioneren van de cliëntenraad in de zorg.

Door het kaartspel voor cliëntenraden met elkaar te spelen krijgt u op een ontspannen manier inzicht in de belangrijkste artikelen uit de WMCZ 2018. U gaat op een interactieve manier in gesprek over de teamsamenwerking en het functioneren in de cliëntenraad en u krijgt begrip voor diverse argumenten door een aantal stellingen te bespreken.

Het kaartspel bestaat uit verschillende onderdelen en spelvormen. Zoals het onderdeel Wmcz 2018 (regel en wetgeving), het onderdeel Werkwijze Cliëntenraad (functioneren) en het onderdeel Stellingen (discussiëren).

Het spel kan door beginnende en gevorderde cliëntenraden gespeeld worden en met 2 tot en met 20 of meer deelnemers gedaan worden.

€ 40,00

Eén spel met verschillende onderdelen

Regel en wetgeving

Krijg op een ontspannen manier inzicht in artikelen uit de WMCZ 2018.

Teambuilding

Ga op interactieve wijze aan de slag met de samenwerking binnen de cliëntenraad

Visievorming

Discussieer aan de hand van stellingen en bepaal samen de visie van de cliëntenraad

Eén spel met verschillende spelvormen

Leren

Aan de hand van titelkaarten en tekstkaarten de artikelen uit de Wmcz 2018 leren

Functioneren

Aan de hand van onderwerpen en opdrachten aan de slag met het functioneren van de raad

Discussieren

Aan de hand van stellingen aan de slag met voor en tegen argumenten voor de visie van de raad

De ideale cliëntenraad bestaat uit een weergave van de cliëntendoelgroep: een mengelmoes van kennis en ervaring. Juist deze vanzelfsprekendheid zorgt wel eens voor verschil van inzicht. Dit komt in elk team en in elke samenwerking voor. Met een open blik en respect voor de mening van een ander komen we er gelukkig bijna altijd uit.
Maar heel soms niet… Een meningsverschil binnen een cliëntenraad kan dan behoorlijk verstorend werken. Soms legt het een hele raad plat. Bij NCZ hebben wij mensen paraat die ervaren mediators zijn. Zij vellen geen oordeel, maar kunnen wel bijdragen aan hernieuwd respect voor elke cliëntenraadslid afzonderlijk en de hele raad in het bijzonder.

Wanneer we het hebben over bemiddeling bij geschillen, dan kan hiermee ook bedoeld worden een geschil tussen een cliënt en bijvoorbeeld een arts. NCZ werkt samen met Stichting Zorggeschil. Deze geschilleninstantie maakt onder andere gebruik van commissieleden die door ons aangereikt zijn.
Meer over bemiddeling leest u op onze pagina Klacht en geschil.

Hopelijk heeft u meer inzicht gekregen in de brede werkzaamheden van NCZ. Omdat wij gebruik maken van een groot netwerk aan specialisten op vele vlakken, kunnen wij u op een diversiteit aan vlakken ondersteunen. En dat doen wij allemaal met plezier.

Onze reactie begint met uw telefoontje of berichtje. Wij reageren altijd zo snel mogelijk.