Home Trainingen - NCZ Cursus Uit de startblokken met de cliëntenraad
Cursus Uit de startblokken met de cliëntenraad

Cursus Uit de startblokken met de cliëntenraad

‘Uit de startblokken met de cliëntenraad’ is een cursus om nieuwe cliëntenraden een voortvarende start te geven. In de cursus wordt tijd en aandacht vrij gemaakt om elkaar en elkaars kwaliteiten beter te leren kennen. Gezamenlijk worden de contouren van de visie, missie en strategie van de cliëntenraad bepaald.

Deze cursus is op aanvraag. Gebruik hiervoor de knop INSCHRIJVEN.

De cursus bevat de volgende onderwerpen:

 • Kennismaking en teamvorming.
 • Regel en wetgeving, rechten en plichten.
 • Visie, doelstelling(en), rol en positie.
 • Vergadertechnieken, besluitvorming.
 • Werkafspraken, werkplan, taakverdeling.
 • Profileren, contact met de achterban.

In een vooroverleg brengen wij uw uitgangssituatie, uw doelstelling(en) en uw  keuzes ten aanzien van de onderwerpen in de cursus in kaart (welke onderwerpen behoeven meer aandacht en welke kunnen minder belicht worden) De rol van de trainer kan per onderdeel/onderwerp variëren van inleider tot coach tot adviseur.

Thema 1: Kennismaking en teamvorming

Doelstelling: Effectieve vormen van samenwerking binnen de CR verkennen en zelfkennis op doen over uw eigen rol en plek in het team.

Door middel van een groepsopdracht leren wij elkaars kwaliteiten beter kennen en oefenen wij ons zelforganisatievermogen als team.

Thema 2: Regel en wetgeving, rechten en plichten  (Wmcz)

Doelstelling: De CR-leden krijgen antwoord op de vraag: “welke rechten, bevoegdheden en plichten heeft de CR volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz 2018).

Algemene bevoegdheden:

Faciliteiten en werkwijze van de CR:

 •  Actief en passief informatierecht.
 •  Overlegrecht.
 •  De algemene gang van zaken vergadering.

Bijzondere bevoegdheden:

 •  Het adviesrecht.
 •  Het instemmingsrecht.
 •  Klachten regeling.

Praktische toepassing:

Aan de hand van zo mogelijk eigen casussen wordt de regelgeving in praktische zin verwerkt.

Thema 3: Visie, doelstelling(en), rol en positie

Doelstelling: Een eerste koersbepaling voor het praktische CR-werk.

Aandachtspunten:

 •  In kaart brengen van persoonlijke motieven om in de medezeggenschap te gaan en individuele visies op de rol die de CR zou moeten vervullen.
 •  Hoe wil deze CR zijn wettelijke rechten en bevoegdheden handhaven?
 •  Over het balanceren tussen personeelsbelang en organisatiebelang.

Thema 4: Vergadertechnieken, besluitvorming 

Doelstelling: De CR-leden krijgen inzicht in de verschillende aspecten van vergaderen.

Inleiding over communicatie, vergadermodellen en besluitvorming:

 •  De vergadercyclus van de Cliëntenraad.
 •  Effectieve communicatie en valkuilen.
 •  Fasen van het besluitvormingsproces.
 •  De rol van voorzitter, secretaris en CR-leden.
 •  Planmatig en doelgericht werken.
 •  De optimale voorbereiding op de overlegvergadering.

Praktische toepassingen:

Aan de hand van een eigen casussen oefenen wij ons in vergadervaardigheden; zowel de eigen CR- vergadering, als de voorbereiding op het overleg en de overlegvergadering.

In de nabespreking maken we gebruik van feedbackregels.

Thema 5: Werkafspraken, werkplan, taakverdeling 

Doelstelling: Opzetten van een werkplan door afspraken te inventariseren en deze schematisch vast te leggen.

Aanpak:

Wij brengen de themagebieden van medezeggenschap in kaart en benoemen de speerpunten van de CR. Aan de hand van concrete onderwerpen formuleren wij de inhoudelijke doelstellingen van het CR-werk voor de komende periode. Wij bespreken de invulling van de verschillende functies van de CR en de interne taakverdeling.

Thema 6: Profileren, contact met de achterban 

Doelstelling: Mogelijkheden ontdekken om de achterbancommunicatie en de Public Relations van de CR te optimaliseren.

Discussie:

Hoe kan de CR zich profileren, zorg dragen voor een goed imago en zijn invloed bij alle belanghebbenden vergroten?

Praktische toepassing:

 •  Een presentatie van deze CR opzetten.
 •  Een logo en slogan voor de CR ontwerpen.
 •  Plan van aanpak algemene communicatie met de achterban.

3 dagdelen

Startende cliëntenraden (ook functionerende cliëntenraden kunnen gebruik maken van onderdelen uit het programma; deze worden naar wens aangepast).

Extra informatie: NCZ kan (tijdelijk) praktijkondersteuning bieden bij het uitvoeren van het plan ‘profileren van de clientenraad en het werven van nieuwe leden.’

Misschien interessant voor u:

Voor nieuwe leden hebben wij ook een e-learning cursus en/of bekijk het filmpje ‘wat is een cliëntenraad?’

Op aanvraag.

Inschrijven

Cursus 'Uit de startblokken met de nieuwe Cliëntenraad'
Available Tickets: Onbeperkt
Het "Cursus 'Uit de startblokken met de nieuwe Cliëntenraad'" ticket is uitverkocht. Je kunt een ander ticket of een andere datum proberen.

Datum

28 mei 2024 - 27 mei 2035

Locatie

Op de eigen locatie
Categorie
INSCHRIJVEN
QR code

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *