Hoe kunnen we helpen?

Communicatie

Alles over de interne en externe communicatie van de (centrale) cliëntenraad

  • Artikelen binnenkort

Profileren en Werven

Alles over het profileren van de (centrale) cliëntenraad en het werven van nieuwe leden voor de cliëntenraad.

  • Artikelen binnenkort

Wkkgz

Alles over de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz)

  • Artikelen binnenkort

Wmcz2018

Alles over de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz2018) die van kracht is gegaan op 1 juli 2020.

  • Artikelen binnenkort

Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad

Informatie over de functie van de Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad

  • Artikelen binnenkort
NCZ