Home Trainingen - NCZ Webinar ‘Wet Zorg en Dwang en de Cliëntenraad’

Webinar ‘Wet Zorg en Dwang en de Cliëntenraad’

Deze webinar is op aanvraag. Gebruik hiervoor de knop ‘inschrijven’.

De nieuwe Wet zorg en Dwang (Wzd) vervangt de BOPZ en regelt vanaf 1 januari 2020 onder welke voorwaarden zorgverleners mensen in hun vrijheid mogen beperken. De Wzd is voor mensen die zorg krijgen in de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg, zowel in een instelling als bij zorg aan huis. Het uitgangspunt van de Wzd is ‘Nee, tenzij’. Dat betekent dat mensen in principe vrijheid hebben. Alleen als het echt niet anders kan, mogen zorgverleners hen in hun vrijheid beperken. Maar ook dan moeten zorgverleners blijven zoeken naar alternatieven. De organisatie moet beleid opstellen waarin de nieuw aan te stellen functionarissen in het kader van deze wet zijn meegenomen. De cliëntenraad heeft een belangrijke rol in het bewaken van de uitgangspunten van de Wzd.

In deze webinar:

  • Nemen deelnemers kennis van de inhoud van de nieuwe wet.
  • Komt er informatie over het stappenplan dat doorlopen moet worden als er sprake is van onvrijwillige zorg bij cliënten.
  • Gaan we in op de termen en nieuwe functies die de WZD kent.
  • Praten we over de implementatie van de wet, 1 jaar na dato.

Doel:

Cliëntenraden kennis en handvatten aandragen over hun rol bij deze nieuwe wet.

Resultaat:

Cliëntenraden hebben informatie waarmee zij in de organisatie in gesprek kunnen met de bestuurder en weten welke rol zij moeten invullen.

Doelgroep:

  • (Beginnende) (centrale) cliëntenraden
  • Patiënten advies raden of andere medezeggenschapsorganen in de zorg
  • Ambtelijk secretarissen of cliëntenraad ondersteuners
  • Managers, bestuurders in de zorg
  • Andere belanghebbenden
  • Andere belangstellenden.

Nader te bepalen

Op aanvraag

Datum

31 dec 2022
Verlopen!

Locatie

Online cursus
Categorie
QR code

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *