Home Trainingen - NCZ Cursus Clientenraad langdurige zorg en zorghuisvesting
Cursus Clientenraad langdurige zorg en zorghuisvesting

Cursus Clientenraad langdurige zorg en zorghuisvesting

Conform de Wmcz 2018 hebben cliëntenraden in de langdurige zorg Adviesrecht op het algemene huisvestingsbeleid, een ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizing. Tevens krijgen cliëntenraden in de langdurige zorg Instemmingsrecht op  het sociale plan bij een verbouwing, nieuwbouw of verhuizing en op de inrichting van voor zorgverlening bestemde ruimtes bij de ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizing. Maar wat is nou zo’n huisvestingsbeleid? En hoe neem je een goed standpunt in over een verbouwing of nieuwbouw? Waar moet je als cliëntenraad allemaal rekening mee houden? Wat zijn de do’s en don’ts? Deze cursus gaat in op alle bovenstaande vragen.

Deze cursus is op aanvraag. Gebruik hiervoor de knop INSCHRIJVEN.

In deze cursus op maat wordt naast een inleiding over de algemene aspecten van het huisvestingsbeleid specifiek ingegaan op de door de cliëntenraad geformuleerde vragen over de specifieke casus. Bij de algemene aspecten wordt aandacht besteed aan op de volgende elementen:

  • De achtergrond en bedoeling van huisvestingsbeleid en de verschillende soorten beleidsdocumenten (programma van eisen, huisstijl, schetsontwerp).
  • De rol van de verschillende stakeholders: banken, zorgkantoren, raad van toezicht en cliëntenraden.
  • De bekostiging van de huisvesting en de geldende regelgeving voor de bouw, zoals bouweisen, brandveiligheid en privacy.

Aan de hand van de concrete vragen zullen vervolgens tips worden gegeven om een standpunt in te nemen dat past bij het huisvestingsplan van uw organisatie.

  • Helderheid krijgen over de bedoeling en inhoud van huisvestingsbeleid.
  • Zicht op de rol van de cliëntenraad en de andere actoren.
  • Handvatten krijgen om een goed standpunt over de zorghuisvesting in te kunnen nemen.

Aan het eind van deze cursus op maat hebt u voor uzelf duidelijk wat de rollen van de verschillende actoren zijn en op welke wijze u de belangen/wensen van de cliënten in uw standpuntbepaling kunt meenemen.

Eén à twee dagdelen, afhankelijk van de vraagstelling.

  • (Beginnende) (centrale) cliëntenraden
  • Ambtelijk secretarissen of cliëntenraad ondersteuners
  • Andere belanghebbenden

Op aanvraag

Inschrijven

Cursus 'Zorghuisvesting en de Wmcz2018'
Available Tickets: Onbeperkt
Het "Cursus 'Zorghuisvesting en de Wmcz2018'" ticket is uitverkocht. Je kunt een ander ticket of een andere datum proberen.

Datum

01 aug 2024 - 31 jul 2035

Locatie

In overleg nader te bepalen
Categorie
INSCHRIJVEN
QR code

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *