NCZ: Kennis- en Leernetwerk voor cliëntenmedezeggenschap in de zorg

Medezeggenschap voor en door cliënten

ASC beroepsorganisatie

Met de ASC beroepsorganisatie versterkt NCZ het werk én de rol van de Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad in het Nederlandse zorglandschap. We gaan voor een volledige integratie in de zorg.

Dit doet we met onze gecertificeerde beroepsopleiding, belangenbehartiging, kennisdeling en advies en ondersteuning. NCZ is de kartrekker van de ASC beroepsorganisatie. Bij ons staan groei, doorontwikkeling en kennisdeling centraal.

Belangenbehartiging

We zetten onze netwerkkracht in om de belangen van cliënten, cliëntenraden en haar leden optimaal te behartiging. Dit doen we door kennisdeling, training, opleiding én bijeenkomsten in het land.

Verder vertegenwoordigen wij de belangen van cliëntenraden in het land, bij de politiek en in verschillende samenwerkingsverbanden. Vanuit onze praktische hands-on aanpak komen we samen verder. Een belangrijk succes is de nieuwe WMCZ2018. Waarvoor we veel lobbywerk hebben gedaan.