NCZ: Kennis- en Leernetwerk voor cliëntenmedezeggenschap in de zorg

Medezeggenschap voor en door cliëntenWelkom bij NCZ

Wij zijn een landelijk kennis- en leernetwerk voor lokale en centrale cliëntenraden én zorgprofessionals. We zijn een vernieuwende, eigentijdse organisatie die staat voor een slagvaardige en oplossingsgerichte aanpak.

Netwerkkracht

NCZ is er voor cliëntenraden die onafhankelijk en overduidelijk hun invloed laten gelden. Het doel is: de rechten van cliënten verbeteren. Belangrijk hiervoor is gelijkwaardige en positieve communicatie tussen bestuur en cliëntenraad. Het netwerk brengt extra kennis en deskundigheid. Zodat de stem van de cliëntenraad overal helder en duidelijk wordt gehoord.

Daadkracht

Het NCZ-kenmerk: daadkracht en betrokkenheid. We staan midden in het ‘medezeggenschapslandschap’ en weten feilloos wat daar speelt. We geloven in onze no-nonsense benadering. We reageren proactief en behandelen iedere vraag die wordt gesteld. Daarom doet u nooit een tevergeefs beroep op ons.

NCZ Academie

Onze NCZ Academie is uniek. Hierbinnen bundelen we deskundigheid aan de actualiteit. Zo staan we honderden cliëntenraden bij en zetten we de cliënt centraal. We werken hiervoor vanuit de BASS-Formule: Bejegening, Aandacht, Service en Sfeer.
We leiden cliëntenraden in de zorg en hun directe ondersteuners en betrokkenen op. Hiervoor hebben we een specialistisch aanbod van trainingen. 100 procent gericht op cliëntenraden, centrale cliëntenraden, bestuurders, managers ambtelijk secretarissen, cliëntenraad en coaches. Voor ieder niveau!

ASC beroepsorganisatie

Met de ASC beroepsorganisatie versterkt NCZ het werk én de rol van de Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad in het Nederlandse zorglandschap. We gaan voor een volledige integratie in de zorg.

Dit doet we met onze gecertificeerde beroepsopleiding, belangenbehartiging, kennisdeling en advies en ondersteuning. NCZ is de kartrekker van Beroepsorganisatie ASC waar groei, doorontwikkeling en kennisdeling centraal staat.

Belangenbehartiging

We zetten onze netwerkkracht in om de belangen van cliënten, cliëntenraden en hun leden optimaal te behartiging. Dit doen we door kennisdeling, training, opleiding en bijeenkomsten in het land.

Verder vertegenwoordigen wij de belangen van cliëntenraden bij de politiek en overheid en in verschillende samenwerkingsverbanden. Vanuit onze praktische hands-on aanpak komen we samen verder. Een belangrijk succes is de nieuwe WMCZ2018. Waarvoor we veel lobbywerk hebben gedaan.