Workshop Cliëntenraad ziekenhuis bij kwaliteit- en patiëntveiligheid

Workshop Cliëntenraad ziekenhuis bij kwaliteit- en patiëntveiligheid

 500,00

Hoe kan de clientenraad gebruik maken van de kwaliteits- en veiligheidssystemen om informatie te verkrijgen die haar iets zegt over de kwaliteit en veiligheid in het ziekenhuis?

Cliëntenraad ziekenhuis bij kwaliteit- en patiëntveiligheid

Hoe kan de clientenraad gebruik maken van de kwaliteits- en veiligheidssystemen om informatie te verkrijgen die haar iets zegt over de kwaliteit en veiligheid in het ziekenhuis?
Inhoud

Deze vragen worden behandeld in de workshop:

  • Wat is het verschil tussen kwaliteit en veiligheid?
  • Wat is een kwaliteitssysteem of veiligheidsmanagementsysteem?
  • Hoe komt u aan informatie over kwaliteit en veiligheid?
  • Welke informatie kan de cliëntenraad halen uit een kwaliteits- of veiligheidsmanagementsysteem?
  • Wat is kwaliteit vanuit cliëntenperspectief?
  • Hoe wordt vorm gegeven aan patiëntparticipatie?
  • Hoe werkt het ziekenhuis aan verbetering?
  • Welke plaats neemt de patiënt in binnen deze systemen?
  • Op welke wijze kan de cliëntenraad de patiënt vertegenwoordigen?

Doel:

Een positionering van de cliëntenraad ten behoeve van het creëren van toegevoegde waarde voor de patiënt en het ziekenhuis ten aanzien van kwaliteit- en veiligheid van zorg. U leert ontdekken hoe de patiënt centraal kan staan binnen kwaliteits- en veiligheidssystemen

Resultaat:

Aan het eind van de workshop heeft u kennis van verschillende systemen en instrumenten die met kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid te maken hebben. U heeft nagedacht over

Duur

één à twee dagdelen

Voor wie

(Beginnende) leden van (centrale) cliëntenraden van ziekenhuizen en expertise klinieken, Ambtelijk secretarissen en/of ondersteuners van (Centrale) Cliëntenraden van ziekenhuizen/klinieken, andere belangstellenden.

Bijzonderheden
Prijs

Op aanvraag

Op aanvraag

Cursusdata

Nader te bepalen

Andere data?

Locaties

op de eigen locatie.

Andere locatie?

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!