Home Trainingen - NCZ Workshop ‘Cliëntenraad ziekenhuis bij kwaliteit- en patiëntveiligheid’

Workshop ‘Cliëntenraad ziekenhuis bij kwaliteit- en patiëntveiligheid’

Hoe kan een cliëntenraad gebruik maken van de kwaliteits- en veiligheidssystemen om informatie te verkrijgen die haar iets zegt over de kwaliteit en veiligheid in het ziekenhuis?

Deze workshop is op aanvraag. Gebruik hiervoor de knop ‘inschrijven’.

Deze vragen worden behandeld in de workshop:

  • Wat is het verschil tussen kwaliteit en veiligheid?
  • Wat is een kwaliteitssysteem of veiligheidsmanagementsysteem?
  • Hoe komt u aan informatie over kwaliteit en veiligheid?
  • Welke informatie kan de cliëntenraad halen uit een kwaliteits- of veiligheidsmanagementsysteem?
  • Wat is kwaliteit vanuit cliëntenperspectief?
  • Hoe wordt vorm gegeven aan patiëntparticipatie?
  • Hoe werkt het ziekenhuis aan verbetering?
  • Welke plaats neemt de patiënt in binnen deze systemen?
  • Op welke wijze kan de cliëntenraad de patiënt vertegenwoordigen?

Doel:

Een positionering van de cliëntenraad ten behoeve van het creëren van toegevoegde waarde voor de patiënt en het ziekenhuis ten aanzien van kwaliteit- en veiligheid van zorg. U leert ontdekken hoe de patiënt centraal kan staan binnen kwaliteits- en veiligheidssystemen

Resultaat:

Aan het eind van de workshop heeft u kennis van verschillende systemen en instrumenten die met kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid te maken hebben. U heeft nagedacht over

Eén à twee dagdelen.

(Beginnende) leden van (centrale) cliëntenraden van ziekenhuizen en expertise klinieken, Ambtelijk secretarissen en/of ondersteuners van (Centrale) Cliëntenraden van ziekenhuizen/klinieken, andere belangstellenden.

Op aanvraag.

Inschrijven

Workshop 'Cliëntenraad ziekenhuis bij kwaliteit- en patiëntveiligheid'
Available Tickets: Onbeperkt
Het "Workshop 'Cliëntenraad ziekenhuis bij kwaliteit- en patiëntveiligheid'" ticket is uitverkocht. Je kunt een ander ticket of een andere datum proberen.

Datum

23 jun 2024 - 23 dec 2024

Locatie

Op de eigen locatie
Categorie
INSCHRIJVEN
QR code

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *