Workshop Cliëntenraad ziekenhuis bij kwaliteit- en patiëntveiligheid

Workshop Cliëntenraad ziekenhuis bij kwaliteit- en patiëntveiligheid

 500,00

Hoe kan de clientenraad gebruik maken van de kwaliteits- en veiligheidssystemen om informatie te verkrijgen die haar iets zegt over de kwaliteit en veiligheid in het ziekenhuis?

Cliëntenraad ziekenhuis bij kwaliteit- en patiëntveiligheid

Hoe kan de clientenraad gebruik maken van de kwaliteits- en veiligheidssystemen om informatie te verkrijgen die haar iets zegt over de kwaliteit en veiligheid in het ziekenhuis?
Inhoud

Deze vragen worden behandeld in de workshop:

  • Wat is het verschil tussen kwaliteit en veiligheid?
  • Wat is een kwaliteitssysteem of veiligheidsmanagementsysteem?
  • Hoe komt u aan informatie over kwaliteit en veiligheid?
  • Welke informatie kan de cliëntenraad halen uit een kwaliteits- of veiligheidsmanagementsysteem?
  • Wat is kwaliteit vanuit cliëntenperspectief?
  • Hoe wordt vorm gegeven aan patiëntparticipatie?
  • Hoe werkt het ziekenhuis aan verbetering?
  • Welke plaats neemt de patiënt in binnen deze systemen?
  • Op welke wijze kan de cliëntenraad de patiënt vertegenwoordigen?

Doel:

Een positionering van de cliëntenraad ten behoeve van het creëren van toegevoegde waarde voor de patiënt en het ziekenhuis ten aanzien van kwaliteit- en veiligheid van zorg. U leert ontdekken hoe de patiënt centraal kan staan binnen kwaliteits- en veiligheidssystemen

Resultaat:

Aan het eind van de workshop heeft u kennis van verschillende systemen en instrumenten die met kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid te maken hebben. U heeft nagedacht over

Duur

één à twee dagdelen

Voor wie

(Beginnende) leden van (centrale) cliëntenraden van ziekenhuizen en expertise klinieken, Ambtelijk secretarissen en/of ondersteuners van (Centrale) Cliëntenraden van ziekenhuizen/klinieken, andere belangstellenden.

Bijzonderheden
Prijs

Op aanvraag

Op aanvraag

Cursusdata

Nader te bepalen

Andere data?

Locaties

op de eigen locatie.

Andere locatie?

NCZ