Home Trainingen - NCZ Cursus Jaarplan Cliëntenraad van A tot Z
cursus-jaarplan-clientenraad-van-a-tot-z

Cursus Jaarplan Cliëntenraad van A tot Z

De cliëntenraad is het aan een ieder verplicht enerzijds verantwoording af te leggen in een jaarverslag en anderzijds duidelijk aan te geven wat de doelstellingen voor het nieuwe jaar zijn. Deze doelstellingen schrijven we in ons jaarplan. Vanuit het jaarplan kan een jaarplanning opgesteld worden.

Deze cursus is op aanvraag. Gebruik hiervoor de knop INSCHRIJVEN.

In de cursus worden de volgende zaken behandeld:

  • Afsluiting voorgaand jaar met relevante stukken.
  • Jaarplan/beleidsplan/begroting van de organisatie.
  • Opstellen nieuw jaarplan inclusief tijdpad.
  • Aan wie en in welke vorm bieden we ons jaarplan aan.

Afsluiten voorgaand jaar:

We bespreken de niet gehaalde doelen van vorig jaar en analyseren deze.

Zekerheidshalve kijken we nog even in onze oude notulen en/of besluitenlijsten. Ook de kwartaalrapportages van het management, maar ook de financiële cijfers nemen we in onze evaluatie mee. Uit deze informatie kunnen wij tevens ons eigen jaarverslag gaan samenstellen. We bepalen onze prioriteiten m.b.t. de punten die wij willen opnemen in ons nieuwe jaarplan.

Maar het is aan het management om, voordat wij iets gaan schrijven, het organisatiejaarplan/beleidsplan/begroting voor het nieuwe jaar bekend te maken.

Jaarplan/beleidsplan/begroting van de organisatie:

Om ons eigen jaarplan te kunnen opstellen nemen we goed kennis van de ideeën van de organisatie.

De plannen/ideeën van de organisatie lopen als een rode draad door ons jaarplan. Wij zullen ons als Cliëntenraad goed moeten beraden over de plannen en moeten inschatten hoe wij e.e.a. vertalen naar ons eigen jaarplan. Om invloed uit te kunnen oefenen zal de cliëntenraad een inschatting maken van te voeren procedures, zoals overleg met betrokken partijen, mening achterban en nog veel meer.

De cliëntenraad zal uit alle beschikbare informatie de prioriteiten gaan stellen van zaken, die zij opnemen in het jaarplan. Bij deze inventarisatie worden de verschillen tussen prioriteiten van de Cliëntenraad versus de prioriteiten van de organisatie tevens duidelijk. Een lastig punt is vaak de benodigde tijd om zaken goed te kunnen bespreken. Zoals in leergang 1 is vermeld is een goede portefeuille verdeling vaak een oplossing.

Opstellen nieuw jaarplan inclusief tijdpad:

We beginnen om alle relevante punten vanuit de vorige twee blokken op te schrijven, en gaan met elkaar de prioriteiten vaststellen. Enerzijds zijn er punten die vanzelfsprekend zijn zoals begroting, jaarrekening, kwartaalrapportages, anderzijds komen de prioriteiten zoals te verwachten adviesaanvragen, kwaliteit van zorg, productieafspraken zorgverzekeraars, enquêteringen etc. aan bod.

Het jaarplan met tijdspad wordt geschreven. Tevens schrijven we, maar dan voor intern gebruik, een aangepast jaarplan om snel in te kunnen spelen op te verwachten wijzigingen.

Ook stellen we vast hoe we het verloop van het plan gaan vastleggen, dit om eind van het jaar snel een goed jaarverslag te kunnen presenteren.

Aan wie en in welke vorm bieden wij ons jaarplan aan ?

We zijn zo ver dat we een concept jaarplan hebben geschreven.

Hoe gaan we het jaarplan definitief maken?

Wie gaat wat en wanneer doen?

Hoe gaat de lay-out van het jaarplan eruit zien?

Aan welke interne en externe partijen gaan we het jaarplan toesturen?

De cliëntenraad is in staat het jaarplan, beleidsplan en de begroting van de organisatie te lezen en te becommentariëren en de cliëntenraad kan een eigen jaarplan en een eigen jaarverslag opstellen en vaststellen.

Twee dagdelen

(Beginnende) leden van (centrale) cliëntenraden, patiënten advies raden of andere vormen van cliënten medezeggenschap, Ambtelijk Secretaris of Clientenraad Ondersteuner.

Desgewenst kan op een later tijdstip praktijkondersteuning worden gegeven bij het vorm geven en uitwerken van de doelen in het jaarplan.
Misschien ook interessant voor u:
Interne en externe communicatie van de Cliëntenraad

Op aanvraag.

Inschrijven

Cursus 'Jaarplan Cliëntenraad van A tot Z'
Available Tickets: Onbeperkt
Het "Cursus 'Jaarplan Cliëntenraad van A tot Z'" ticket is uitverkocht. Je kunt een ander ticket of een andere datum proberen.

Datum

18 jun 2024 - 17 jun 2035

Locatie

Op de eigen locatie
Categorie
INSCHRIJVEN
QR code

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *