ALLE WORKSHOPS

Workshop ‘WMCZ en verhuur’

Workshop ‘WMCZ en verhuur’

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) vormt (nog) de wettelijke basis voor medezeggenschap en overleg van de cliëntenraden. De WMCZ beschrijft onder andere de regels voor de samenstelling van de cliëntenraad en de manier van overleg tussen de bestuurder en de raad. De wet geeft ook aan bij welke beslissingen de cliëntenraad in elk geval…

Workshop  ‘Meer impact op de samenwerking met de Raad van Toezicht’

Workshop ‘Meer impact op de samenwerking met de Raad van Toezicht’

Het toepassen van procedures en regels alleen, is voor cliënten niet effectief meer. Zij hebben de verwachting dat hun instelling de beste zorg levert en dat ze te maken hebben met medewerkers die met passie hun werk betekenisvol kunnen doen. Cliëntenraden willen hierbij nadrukkelijk betrokken worden. Raden van Toezicht in de zorg zien ook steeds…

Workshop ‘Cliëntenraad en klachten en geschillen in de zorg’

Workshop ‘Cliëntenraad en klachten en geschillen in de zorg’

De wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) biedt kansen voor cliënten en instellingen op verbetering van zorg! De WKKGZ geeft ook ruimte aan cliënten om hun verhaal te doen. Over wat er naar hun mening niet goed ging en hoe de zorg kan verbeteren. Zorginstellingen worden hierdoor gestimuleerd maximaal te luisteren en hiervan te…

Workshop ‘Het leiden van een (centrale) cliëntenraad (onafhankelijk) Voorzitter)’

Workshop ‘Het leiden van een (centrale) cliëntenraad (onafhankelijk) Voorzitter)’

Het voorzitten van een cliëntenraad lijkt vaak gemakkelijker dan het is. Soms lijkt een cliëntenraad op een kruiwagen met kikkers: hoe houd je ze allemaal binnen? Jouw taak is ook om te zorgen voor focus binnen de raad: het uitvoeren van de medezeggenschap. En dan het liefst ook nog in een prettige sfeer en met…

Workshop ‘De cliëntenraad en het cliëntenperspectief’

Workshop ‘De cliëntenraad en het cliëntenperspectief’

Het cliëntperspectief, zicht op de kwaliteit van zorg en op de leefwereld van de cliënt, is een hot item! In de pers, organisatorisch en in wetten en regelingen wordt het belang van ‘de cliënt’ steeds meer benadrukt. Voor organisaties is het een forse klus om het cliëntenperspectief optimaal in te bedden. Voor cliëntenraden is dit een grote…

Workshop ‘AVG, wat moet de cliëntenraad ermee?’

Workshop ‘AVG, wat moet de cliëntenraad ermee?’

De Algemene Verordering Gegevensbescherming, oftewel de ‘AVG’ is op 25 mei 2018 van start gegaan.  In de periode daarvoor liepen mailboxen vol met berichten van bedrijven die hun privacystatement aankondigden of die vroegen om toestemming voor het toesturen van hun nieuwsbrief. Maar wat betekent de AVG voor zorginstellingen? En hoe heet wordt die soep gegeten?…

Workshop ‘Cliëntenraad en digitale zorgtechnologie’

Workshop ‘Cliëntenraad en digitale zorgtechnologie’

Als cliëntenraad komt u er af en toe mee in aanraking: meedenken over mogelijkheden om cliënten en mantelzorgers ook met digitale zorgtechnologie te ondersteunen. Met sensoren, een zorgrobot of cliëntenportaal. Langzaam maar zeker doet ehealth/digitale zorg zijn intrede in de zorg. Dan is het goed dat u daarover kunt meepraten. Deze workshop is op aanvraag….

Regel en wetgeving, rechten en plichten cliëntenraad (middag)

Regel en wetgeving, rechten en plichten cliëntenraad 

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ 2018) vormt sinds 1 juli 2020 de wettelijke basis voor cliënten medezeggenschap, inspraak en overleg. De WMCZ 2018 beschrijft de regels voor de samenstelling van de cliëntenraad/cliëntenraden en de manier van overleg tussen de bestuurder en de raad. De wet geeft daarmee de spelregels aan voor het handelen van…