Home Trainingen - NCZ Workshop ‘Cliëntenraad en klachten en geschillen in de zorg’

Workshop ‘Cliëntenraad en klachten en geschillen in de zorg’

De wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) biedt kansen voor cliënten en instellingen op verbetering van zorg! De WKKGZ geeft ook ruimte aan cliënten om hun verhaal te doen. Over wat er naar hun mening niet goed ging en hoe de zorg kan verbeteren. Zorginstellingen worden hierdoor gestimuleerd maximaal te luisteren en hiervan te leren.

Deze workshop is op aanvraag. Gebruik hiervoor de knop ‘inschrijven’.

De voordelen van de WKKGZ voor cliënten:

 • laagdrempelige klachtopvang, bemiddeling en afhandeling
 • snelle behandeling van klachten
 • waarborg voor onafhankelijke behandeling door een klachtenfunctionaris
 • meer toezicht op aannamebeleid van zorgverleners
 • meer transparantie over fouten
 • Hoe kunnen klachtenfunctionarissen en cliëntenraden elkaar versterken?
 • Wat moet anders geformaliseerd worden?
 • Welke kansen biedt dit aan cliënten/patiënten?
 • welke kansen biedt dit aan instellingen?
 • Wat is de rol van de onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Deze en meer vragen komen aan de orde in de workshop 

Resultaat:

Aan het eind van de workshop:

 • Bent u op de hoogte van de veranderingen die de WKKGZ met zich meebrengt ten aanzien van het omgaan met klachten in de zorg.
 • Heeft u handvatten gekregen om samen te werken met de klachtenfunctionaris.
 • Bent u geïnspireerd over ‘de kracht van de klacht.’

Eén dagdeel.

(Beginnende) leden van (centrale) cliëntenraden of andere medezeggenschapsorganen in en om de zorg.

Ambtelijk secretarissen of ondersteuners van een medezeggenschapsraden, klachtenfunctionarissen, managers, bestuurders in de zorg.

Een trainer in samenwerking met Quasir; expertisecentrum voor klachten, geschillen en calamiteiten in de zorg.

Bent u geïnteresseerd in de beroepsopleiding tot klachtenfunctionaris? Kijk dan hier.

Op aanvraag.

Inschrijven

Workshop 'Cliëntenraad en klachten en geschillen in de zorg'
Available Tickets: Onbeperkt
Het "Workshop 'Cliëntenraad en klachten en geschillen in de zorg'" ticket is uitverkocht. Je kunt een ander ticket of een andere datum proberen.

Datum

26 jul 2024

Locatie

Op de eigen locatie
Categorie
INSCHRIJVEN
QR code

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *