Workshop Cliëntenraad en klachten en geschillen in de zorg

Workshop Cliëntenraad en klachten en geschillen in de zorg

 500,00

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) biedt kansen voor cliënten en instellingen op verbetering van zorg! De Wkkgz geeft ook ruimte aan cliënten om hun verhaal te doen. Over wat er naar hun mening niet goed ging en hoe de zorg kan verbeteren. Zorginstellingen worden hierdoor gestimuleerd maximaal te luisteren en hiervan te leren.

Cliëntenraad en klachten en geschillen in de zorg

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) biedt KANSEN voor cliënten en instellingen op verbetering van zorg! De Wkkgz geeft ook ruimte aan cliënten om hun verhaal te doen. Over wat er naar hun mening niet goed ging en hoe de zorg kan verbeteren. Zorginstellingen worden hierdoor gestimuleerd maximaal te luisteren en hiervan te leren.
Inhoud

De voordelen van de WKKGZ voor cliënten:

 • laagdrempelige klachtopvang, bemiddeling en afhandeling
 • snelle behandeling van klachten
 • waarborg voor onafhankelijke behandeling door een klachtenfunctionaris
 • meer toezicht op aannamebeleid van zorgverleners
 • meer transparantie over fouten
 • Hoe kunnen klachtenfunctionarissen en cliëntenraden elkaar versterken?
 • Wat moet anders geformaliseerd worden?
 • Welke kansen biedt dit aan cliënten/patiënten?
 • welke kansen biedt dit aan instellingen?
 • Wat is de rol van de onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Deze en meer vragen komen aan de orde in de workshop 

Resultaat:

Aan het eind van de workshop:

 • Bent u op de hoogte van de veranderingen die de WKKGZ met zich meebrengt ten aanzien van het omgaan met klachten in de zorg.
 • Heeft u handvatten gekregen om samen te werken met de klachtenfunctionaris.
 • Bent u geïnspireerd over ‘de kracht van de klacht.’
Duur

één dagdeel

Voor wie

(Beginnende) leden van (centrale) cliëntenraden of andere medezeggenschapsorganen in en om de zorg.

Ambtelijk secretarissen of ondersteuners van een medezeggenschapsraden, klachtenfunctionarissen, managers, bestuurders in de zorg.

Uw Trainer

Een trainer in samenwerking met Quasir; expertisecentrum voor klachten, geschillen en calamiteiten in de zorg.

Bijzonderheden

Bent u geïnteresseerd in de beroepsopleiding tot klachtenfunctionaris? Kijk dan hier: http://quasir.nl/academy/

Prijs

Op aanvraag

Op aanvraag

Cursusdata

Nader te bepalen

Andere data?

Locaties

op de eigen locatie.

Andere locatie?

NCZ