Workshop Strategisch onderhandelen

Workshop Strategisch onderhandelen

 500,00

Aan het eind van de workshop heeft u kennis gemaakt met een aantal basisbegrippen en vaardigheden die bij onderhandelen een rol spelen. U heeft een eerst keer geoefend met onderhandelen en u heeft mee zicht gekregen op de wijze waarop je succesvol kunt onderhandelen.

Strategisch onderhandelen

In deze training is aandacht voor (in willekeurige volgorde):
Inhoud
  • Onderhandelingsstrategieën

Wat is onderhandelen en wat vraagt onderhandelen van de deelnemers. We gaan in op de vier kernelementen van onderhandelen: belangen, machtsbalans, klimaat en flexibiliteit.

  • Strategisch onderhandelen

Hoe kun je via onderhandelen je doel bereiken? Thema’s die aan de orde komen zijn: inhoud en relatie, het belang van belangen en alternatieven.

  • Tactieken

Welke tactieken kun je gebruiken en wat kun je doen als de andere partij zo’n tactiek inzet.

  • Onderhandelen en een achterban

Bij onderhandelingen moet je geven en nemen. Hoe verhoudt zich dat tot de opvattingen van de achterban? En hoe regel je het informeren van de achterban. En vooral ook: hoe draag je er zorg voor dat de verwachtingen van de achterban realistisch blijven.

Er wordt geoefend met begrippen en tactieken en met onderhandelen zelf.

Resultaat:

Aan het eind van de workshop heeft u kennis gemaakt met een aantal basisbegrippen en vaardigheden die bij onderhandelen een rol spelen. U heeft een eerst keer geoefend met onderhandelen en u heeft mee zicht gekregen op de wijze waarop je succesvol kunt onderhandelen.

Duur

één dagdeel

Voor wie

(Beginnende) leden van (centrale) cliëntenraden, patiënten advies raden of andere vormen van cliënten medezeggenschap/inspraak/participatie. Ambtelijk secretarissen/CR ondersteuners, managers/bestuurders, andere belangstellenden.

Bijzonderheden
Prijs

Op aanvraag

Op aanvraag

Cursusdata

Nader te bepalen

Andere data?

Locaties

op de eigen locatie.

Andere locatie?

NCZ