Workshop De rol van de Cliëntenraad bij kwaliteit van (langdurige) zorg

Workshop De rol van de Cliëntenraad bij kwaliteit van (langdurige) zorg

 500,00

Na het volgen van deze workshop heeft u een duidelijk beeld bij wat bedoeld wordt met kwaliteit vanuit cliënten perspectief, hoe deze kan worden gemeten en wat daarbij de rol, functie en positie van de clientenraad kan zijn.

De rol van de Cliëntenraad bij kwaliteit van (langdurige) zorg

“Kwaliteitsinstrumenten: wat kan de Cliëntenraad daarmee?”
Inhoud

In het plan ‘Met Waardigheid en trots’ over kwaliteit van zorg in verpleeghuizen krijgen ook Cliëntenraden een rol. Op een drietal thema’s wordt deze rol benadrukt:

  • De rol van de cliëntenraad in het interne verbeterproces.
  • Kwaliteit en de begroting.
  • Informatievergaring van cliëntenraad bij bewoners en verwanten.

In deze workshop gaan we dieper in op ‘Kwaliteit van Zorg.’
Deze en andere vragen staan centraal en ter discussie in deze workshop:

  • Wat wordt er in het algemeen verstaan onder kwaliteit van zorg en wat verstaan cliëntenraden hieronder?
  • Wat is kwaliteit vanuit cliëntenperspectief?
  • Hoe wordt kwaliteit doorgaans gemeten en hoe zouden cliëntenraden kwaliteit kunnen meten en verbeteren?
  • Is meten weten, of is meten de aanloop tot een verbeteringsslag?
  • Wat te doen met de uitkomsten van enquêtes en/of andere vormen van achterbanraadpleging?

Doel:

De clientenraad inzicht geven in haar rol, functie en positie bij het meten van kwaliteit vanuit cliënten perspectief.

Resultaat:

U hebt een duidelijk beeld bij wat bedoeld wordt met kwaliteit vanuit cliënten perspectief, hoe deze kan worden gemeten en wat daarbij de rol, functie en positie van de clientenraad kan zijn.

Duur

één dagdeel

Voor wie

(Beginnende) leden van (centrale) cliëntenraden, patiënten advies raden of andere vormen van cliënten medezeggenschap/inspraak/participatie in de langdurige zorg. Ambtelijk secretarissen/CR ondersteuners, managers/bestuurders, andere belangstellenden.

Bijzonderheden

In deze workshop wordt de basis van kwaliteitszorg gepresenteerd, toegespitst op de rol van de Cliëntenraad. In vervolg op deze training kan op locatie worden gegeven. Daarbij kan dieper op de betreffende organisatie en situatie worden ingespeeld.

Bekijk ook de opleiding: Cliëntenraad ziekenhuis bij kwaliteit- en patiëntveiligheid

Prijs

Op aanvraag

Op aanvraag

Cursusdata

Nader te bepalen

Andere data?

Locaties

op de eigen locatie.

Andere locatie?

NCZ