Home Trainingen - NCZ Workshop ‘De rol van de Cliëntenraad bij kwaliteit van (langdurige) zorg’

Workshop ‘De rol van de Cliëntenraad bij kwaliteit van (langdurige) zorg’

Kwaliteitsinstrumenten: wat kan de cliëntenraad daarmee?

Deze workshop is op aanvraag. Gebruik hiervoor de knop ‘inschrijven’.

In het plan ‘Met Waardigheid en trots’ over kwaliteit van zorg in verpleeghuizen krijgen ook Cliëntenraden een rol. Op een drietal thema’s wordt deze rol benadrukt:

  • De rol van de cliëntenraad in het interne verbeterproces.
  • Kwaliteit en de begroting.
  • Informatievergaring van cliëntenraad bij bewoners en verwanten.

In deze workshop gaan we dieper in op ‘Kwaliteit van Zorg.’
Deze en andere vragen staan centraal en ter discussie in deze workshop:

  • Wat wordt er in het algemeen verstaan onder kwaliteit van zorg en wat verstaan cliëntenraden hieronder?
  • Wat is kwaliteit vanuit cliëntenperspectief?
  • Hoe wordt kwaliteit doorgaans gemeten en hoe zouden cliëntenraden kwaliteit kunnen meten en verbeteren?
  • Is meten weten, of is meten de aanloop tot een verbeteringsslag?
  • Wat te doen met de uitkomsten van enquêtes en/of andere vormen van achterbanraadpleging?

Doel:

De clientenraad inzicht geven in haar rol, functie en positie bij het meten van kwaliteit vanuit cliënten perspectief.

Resultaat:

U hebt een duidelijk beeld bij wat bedoeld wordt met kwaliteit vanuit cliënten perspectief, hoe deze kan worden gemeten en wat daarbij de rol, functie en positie van de cliëntenraad kan zijn.

Eén dagdeel

(Beginnende) leden van (centrale) cliëntenraden, patiënten advies raden of andere vormen van cliënten medezeggenschap/inspraak/participatie in de langdurige zorg. Ambtelijk secretarissen/CR ondersteuners, managers/bestuurders, andere belangstellenden.

In deze workshop wordt de basis van kwaliteitszorg gepresenteerd, toegespitst op de rol van de Cliëntenraad. In vervolg op deze training kan op locatie worden gegeven. Daarbij kan dieper op de betreffende organisatie en situatie worden ingespeeld.

Bekijk ook de opleiding: Cliëntenraad ziekenhuis bij kwaliteit- en patiëntveiligheid.

Op aanvraag.

Inschrijven

Workshop 'De rol van de Cliëntenraad bij kwaliteit van (langdurige) zorg'
Available Tickets: Onbeperkt
Het "Workshop 'De rol van de Cliëntenraad bij kwaliteit van (langdurige) zorg'" ticket is uitverkocht. Je kunt een ander ticket of een andere datum proberen.

Datum

26 jul 2024

Locatie

Op de eigen locatie
Categorie
INSCHRIJVEN
QR code

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *