Workshop Van Medezeggenschap naar Participatie

Workshop Van Medezeggenschap naar Participatie

 500,00

Decentralisatie, flexibiliteit, zelfsturende teams, efficiëntie, inzet van mantelzorgers en vrijwilligers, meer inzetten op eigen kracht en participatie van cliënten. Dat zijn de actuele ontwikkelingen.

Van Medezeggenschap naar Participatie

Decentralisatie, flexibiliteit, zelfsturende teams, efficiëntie, inzet van mantelzorgers en vrijwilligers, meer inzetten op eigen kracht en participatie van cliënten. Dat zijn de actuele ontwikkelingen.
Inhoud

Deze vragen komen in ieder geval aan bod in de training:

  • Wat betekenen huidige ontwikkelingen voor de cliënten medezeggenschap?
  • Past de huidige vorm van cliënten medezeggenschap hier nog bij?
  • Of sluit een andere/ flexibelere vorm beter aan en hoe ziet deze er dan uit?

Onderdelen van de training zijn:

  1. Doel en essentie van cliënten participatie.
    2. Toegevoegde waarde van de huidige vorm van cliëntenparticipatie.
    3. Toekomstige oplossingsrichtingen en vormen.
Duur

één à twee dagdelen

Voor wie

(Beginnende) leden van (centrale) cliëntenraden, patiënten adviesraden, andere vormen van cliënten medezeggenschap/inspraak, Ambtelijk Secretaris/Cliëntenraad Ondersteuner, manager, andere belangstellenden.

Bijzonderheden
Prijs

Op aanvraag

Op aanvraag

Cursusdata

Nader te bepalen

Andere data?

Locaties

op de eigen locatie.

Andere locatie?

NCZ