Workshop Scheiden van Wonen en Zorg

Workshop Scheiden van Wonen en Zorg

 500,00

In de workshop wordt informatie gegeven over de achtergrond en aanloop van het scheiden van wonen en zorg, inclusief de laatste ontwikkelingen. Er is volop gelegenheid om de eigen situatie aan te kaarten en te bespreken zodat u gespreksonderwerpen en vragen voor uw overleg met de bestuurder kunt verzamelen.

Scheiden van Wonen en Zorg

Is scheiden van wonen en zorg binnen uw zorgorganisaties aan de orde?
Inhoud

Wat wordt hiermee beoogd? Hoe krijgt het vorm? Wat betekent het in de praktijk voor de cliënten? Wie gaat wat betalen en hoe wordt de huurprijs bepaald? Wat betekent deze ontwikkeling voor uw clientenraad en welke taken zijn er in het kader van scheiden van wonen en zorg?

Resultaat:

In de workshop wordt informatie gegeven over de achtergrond en aanloop van het scheiden van wonen en zorg, inclusief de laatste ontwikkelingen. Er is volop gelegenheid om de eigen situatie aan te kaarten en te bespreken zodat u gespreksonderwerpen en vragen voor uw overleg met de bestuurder kunt verzamelen.

Duur

één à twee dagdeel, afhankelijk van de vraagstelling

Voor wie

(onafhankelijk) voorzitters van lokale en/of centrale cliëntenraad, patiënten advies raad of andere vormen van georganiseerde cliënten medezeggenschap.

Bijzonderheden

Het is ook mogelijk deze workshop open te stellen voor cliëntenraden van andere organisaties. NCZ draagt zorg voor de organisatie hiervan.

Prijs

Op aanvraag

Op anvraag

Cursusdata

Nader te bepalen

Andere data?

Locaties

op de eigen locatie.

Andere locatie?

NCZ