Trainers

NCZ heeft afspraken met vaste trainers. Ook werken wij samen met Quasir Academy en met PPP-zorg door gebruik te maken van hun trainers/coaches. Daarnaast kunnen wij altijd een beroep doen op diverse trainers en adviseurs in ons netwerk.

De NCZ-trainers zijn allen zelfstandig en worden op basis van afspraken en een overeenkomst door NCZ ingehuurd. Zij verzorgen training, scholing, intervisie, advies, bemiddeling, begeleiding enz. voor (centrale) cliëntenraden en hun stakeholders in het NCZ netwerk.

De trainers beschikken over ruime ervaring en expertise en zijn geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) waarvoor zij een audit hebben moeten doen.

Natuurlijk doen zowel NCZ als de trainers afzonderlijk hun uiterste best om hun didactische vaardigheden, kennis en kunde op peil te houden. Dit doen wij o.a. door ‘train-de-trainer’ bijeenkomsten, door het faciliteren van de mogelijkheden om de deskundigheid van de trainer te vergroten en door te investeren in de ontwikkeling van trainingen en lesmaterialen.

Download hier het competentieprofiel van de NCZ trainer

Onderstaand de trainers voor NCZ:

Hans van Dinteren

Hans van Dinteren is senior trainer en adviseur op het gebied van medezeggenschap, organisatie en governance. Hans werkt vanuit zijn bedrijf: Van Dinteren Consultancy. Hij is actief in de zorg, het onderwijs en de kunst- en cultuursector. In zijn carrière heeft Hans zowel in de rol van werkgever als werknemer gewerkt. Hans is inmiddels gepensioneerd, maar is als adviseur nog beschikbaar. Hans is erelid van NCZ.

Agnes Goldenbeld

drs. Agnes Goldenbeld is een ervaren trainer en adviseur op het gebied van inclusieve besluitvorming. Ze traint en adviseert zowel bestuurders en toezichthouders, als professionals en cliëntenraden in zorg en welzijn.

Agnes heeft een helder overzicht en brengt structuur aan in processen die lastig zijn. Het is haar doel om de communicatie en samenwerking binnen cliëntenraden en tussen cliëntenraden en bestuurders te verbeteren. 

Inge Hoekstra

Inge Hoekstra is een zeer ervaren trainer en adviseur op het gebied van (mede) zeggenschap, burgerschap en samenwerking. Inge heeft verschillende rollen en functies in de zorg bekleedt. Zij weet daardoor als geen ander hoe medezeggenschap zowel voor de cliëntenraad als voor de organisatie werkt. Haar doel is om cliëntenraden te versterken in hun dagelijkse werk.

Martijn Hofman

Martijn Hofman is sterk in het optimaliseren van het medezeggenschapsproces en het maximaliseren van invloed voor medezeggenschapsraden zoals o.a. de (centrale) cliëntenraad. Met jarenlange ervaring in medezeggenschap (onderwijs), ondernemingsraden (nutsbedrijven) en cliëntenraden (zorg) is Martijn een man van de praktijk.

Martin van Hofwegen

Martin van Hofwegen is trainer en adviseur op het gebied van financiën, organisatie, samenwerking binnen teams, governance en idee-ontwikkeling. Een van zijn specialisaties is het geven van financiële trainingen. Zijn training INZICHT IN FINANCIËN is al door honderden mensen gevolgd. Martin heeft deze training speciaal aangepast voor de doelgroep (centrale) cliëntenraden en cliëntenraad ondersteuners.

Lisette Verploegen

Lisette Verploegen is trainer, coach en intervisiebegeleider.
Ze startte haar loopbaan in 1977 als professional binnen het sociale domein.
Vanaf 1990 tot op heden traint en begeleidt zij medezeggenschapsraden in de zorg en welzijnssector. Op dit moment is zij o.a. actief bij de ontwikkeling van nieuwe medezeggenschapsmodellen binnen de Integrale Kindcentra.

Kitty van de Vossenberg

Kitty van de Vossenberg traint en coacht mensen op gedrag in werk en organisaties bij verandertrajecten of functioneringsvraagstukken met aandacht voor (belemmerende) gedragspatronen en overtuigingen. Dit doet ze vanuit 2maalV een trainingsbureau wat ze samen met Lisette Verploegen sinds 15 jaar vorm geeft.

Laurien Woudhuizen, maatwerk trainer voor cliëntenraden

Laurien Woudhuizen

Laurien Woudhuizen is een maatwerk-trainer voor cliëntenraden en hun ondersteuners in de gehele zorgsector met speciale ervaring met cliëntenraden voor mensen met een verstandelijke beperking en cliëntenraden in de GGZ. Laurien weet veel van cliëntenrechten en wetgeving die daarbij hoort zoals de Wzd. Zij kent de wereld van cliëntenmedezeggenschap van binnenuit en kent ook de Wmcz en alle onderdelen daarvan op haar duimpje.