Wij zijn NCZ en hier staan wij voor!

Als netwerkorganisatie zijn wij er voor iedereen die meedoet in de cliëntenmedezeggenschap in de zorg. Dit zijn vooral de leden van de cliëntenraad, maar we staan zeker ook zorgbestuurders, managers en andere betrokkenen bij met raad en daad. Ons doel is het verstevigen van de positie van de client en de cliëntenraad.

We zijn een vernieuwende, eigentijdse organisatie die staat voor een slagvaardige en oplossingsgerichte aanpak. We staan midden in het ‘medezeggenschaps-landschap’ en weten feilloos wat er waar in de zorg speelt. En hiervoor zetten we de kracht van ons netwerk in. Want alleen samen komen we verder, weten we meer en laten we de stem van de cliënt beter horen in Nederland.

Onze visie: de Menselijke Maat

Bij ons staat altijd het belang van de cliënt centraal. Hiervoor vindt NCZ vooral ‘de menselijke maat’ in de zorg bepalend voor de kwaliteit. We noemen dat volwaardige kwaliteit vanuit het cliëntenperspectief. Dit vraagt ook om een slimme en doordachte vorm van het definiëren van kwaliteit. Want wat is kwaliteit dan precies volgens NCZ. Dat doen wij aan de hand van de BASS-formule. Uitgedacht en ontwikkeld door wijlen Hans Campfens, de oprichter van NCZ.

Sectoren actief

De zorg is een grote sector in Nederland met veel verschillende afsplitsingen en gedaanten. Als NCZ zijn wij er voor de hele zorg in welke vorm dan ook. Wel hebben we extra kennis en kracht voor de volgende vijf sectoren:

Onze werkwijze

We zijn een platte netwerkorganisatie zonder hiërarchie. We hebben een directeur en een Raad van Toezicht. Daarnaast hebben we adviseurs die ieder vanuit hun expertise op alle terreinen in- en om de zorg adviseren.

Onze dienstverlening

We bieden een uiteenlopend portfolio aan diensten en ondersteuning aan. Uitgangspunt hierbij is: samen komen we verder. We zoeken hierin de verbinding binnen ons netwerk en met elkaar. Dit doen we met ervaringen, trainingen, academie, experts, (kennis)evenementen, interactieve kennisdeling en onze website, sociale mediakanalen en magazine.

Voor cliëntenraden

Iedere zorginstelling van een bepaalde grootte moet een cliëntenraad hebben en deze ook faciliteren. Dit staat in de wet. Hier lees je precies wat NCZ cliëntenraden biedt en waarvoor je bij ze terecht kan.

Voor cliënten

Er verandert op dit moment veel op het gebied van inspraak, zeggenschap en medezeggenschap van cliënten in de zorg. Nieuwe wetten en regels geven de client en de cliëntenraad een steeds grotere rol in het zorgproces. Samen vormen we krachtig front. Zo ondersteunen wij cliënten.

Juridisch adviseurs

Als cliëntenraad of zorgstakeholder juridisch advies of juridische ondersteuning nodig? Vanuit ons netwerk kunnen wij een aantal specialistische juridische specialisten aanbevelen. Al kunt u natuurlijk ook altijd een andere jurist of advocaat raadplegen. Ontmoet onze juridische deskundigen.