Workshop Contact met de achterban

Workshop Contact met de achterban

 500,00

Voor medezeggenschapsorganen zoals (centrale) cliëntenraden is het contact met de achterban noodzakelijk. Maar het is ook lastig te organiseren. Vaak worden wel notulen of korte samenvattingen van de vergaderingen verspreid. Doorgaans komen daarop geen tot weinig reacties. En als je eens een oproep doet, reageren daarop weer telkens dezelfde mensen.

Contact met de achterban

Voor medezeggenschapsorganen zoals (centrale) cliëntenraden is het contact met de achterban noodzakelijk. Maar het is ook lastig te organiseren. Vaak worden wel notulen of korte samenvattingen van de vergaderingen verspreid. Doorgaans komen daarop geen tot weinig reacties. En als je eens een oproep doet, reageren daarop weer telkens dezelfde mensen.
Inhoud

In deze workshop gaan we in op vragen als:

  • Hoe houd je als cliëntenraad dat contact?
  • Hoe weet je wat er in je achterban leeft?
  • Wat zijn goede middelen om je achterban te betrekken en te bereiken?

 

Vorm:

Door middel van een simpel communicatieschema maken de aanwezigen een concreet plan om in de komende maanden de achterban bij hun activiteiten te betrekken. Daarbij is er zowel aandacht voor de contacten met de achterban van lokale cliëntenraden als de contacten met de onderliggende cliëntenraden door een centrale cliëntenraad.

Resultaat:

Een concreet plan om in de komende maanden te achterban te betrekken.

Duur

één dagdeel

Voor wie

(Beginnende) (Centrale) Cliëntenraden, DB-leden Cliëntenraad,  Ambtelijk Secretaris, Cliëntenraadondersteuner, Klachtenfunctionaris, manager, beleidsmaker, bestuurder in de zorg

Bijzonderheden

Een verdieping van deze workshop waarbij het communicatieschema en plan verder worden uitgewerkt is mogelijk.

Bekijk ook onze training: Van medezeggenschap naar participatie

Prijs

Op aanvraag

Op aanvraag

Cursusdata

Nader te bepalen

Andere data?

Locaties

op de eigen locatie.

Andere locatie?

NCZ