Onze visie

Bij NCZ vinden we vooral dat ‘de Menselijke Maat’ in de zorg bepalend is voor de kwaliteit. En nog belangrijker langs welke ‘kwaliteitsmeetlat’ we de zorg voor de client moeten houden. Wij noemen dat: kwaliteit vanuit het cliëntenperspectief. Daarvoor heeft de oprichter van NCZ, wijlen Hans Campfens, de BASS-formule opgesteld. Om kwaliteit echt goed en objectief vanuit het cliëntenperspectief te meten.

De BASS-formule

De BASS-formule staat voor Bejegening, Aandacht, Service en Sfeer. De S van Service is later toegevoegd toen de maatwerking in de zorg werd ingevoerd. Daarmee werd het een extra belangrijk punt voor cliënten.

  • Bejegening: een gelijkwaardige en vriendelijke benadering van de cliënt.
  • Aandacht: bewustzijn van de cliënt als mens en oprechte betrokkenheid
  • Service en Sfeer: een servicegerichte omgeving waar binnen een positieve en respectvolle houding ten opzichte van de cliënt bestaat

Een nadere uitleg van de aspecten van de BASS-formule

Bejegening: een gelijkwaardige benadering van de cliënt. De kern van bejegening is respectvol communiceren. In de vorm van een gelijkwaardige dialoog. De cliënt wil gehoord en begrepen worden. Informatie moet helder, duidelijk en begrijpelijk zijn. Dit vergt van de zorgverlener een communicatieve beroepshouding die zich richt op het goed luisteren en informeren.

Aandacht: bewustzijn van de cliënt als mens. De kern van aandacht is toewijding en toevertrouwen. De zorgverlener moet de cliënt met een zekere toewijding tegemoet treden. Toewijding vraagt aandacht voor de patiënt als mens. Als de cliënt zich als mens met toewijding tegemoet getreden voelt, zal hij zich eerder toevertrouwen aan de zorgverlener.

Service: een cliëntvriendelijke omgeving De kern van service is klantvriendelijkheid. Deze klantvriendelijkheid is terug te zien in (extra) diensten en producten (servicedesk, informatiebalie, bewegwijzering, winkeltje, kerk, restaurant etc.) die het verblijf of de behandeling van de cliënt makkelijker en aangenamer maken.

Sfeer: een voor de cliënt (wel)behaaglijke omgeving De kern van sfeer is Gastvrijheid. Een prettige sfeer heeft impact op het welbevinden van de cliënt. Een prettige sfeer creëren kan bijvoorbeeld door het zorggebouw ook maatschappelijke functies te geven (theater, zwembad, fitneszaal, winkelplein etc.) of door een bepaalde indruk te wekken (een resort of een hotel bijvoorbeeld) Met daglicht, geur, muziek, kleur kan een sfeer gecreëerd worden die helend is voor de cliënt.Nb: Het is aan het bestuur/management van een zorginstelling de BASS-formule te operationaliseren. We mogen ervan uit gaan dat zorgverleners hun gaven en talenten dienstbaar willen inzetten voor hun medemens: In ieder huis waar ik binnentreed, zal ik slechts komen in het belang van mijn patiënten (citaat: eed van Hippocrates).

NCZ functioneert als instrument, voor de belangen van de cliënt.
De cliënt staat centraal.

Onze missie

Bij NCZ hebben we onze eigen visie. Deze visie zit in ons DNA en alles wat wij doen en organiseren wordt vanuit deze visie handen en voeten gegeven. Onze visie is:

“Cliëntenraden in de zorg zijn gelijkwaardige gesprekspartners met betrekking tot cliëntenbelangen, voor alle voor de zorg relevante belanghebbenden. Door de krachten te bundelen oefent NCZ invloed uit op overheid, politiek, inspectie en zorgverzekeraars.”

“NCZ is een laagdrempelige en professionele netwerkorganisatie, waar cliëntenraden hun kennis verdiepen en verbreden én waar uitwisseling met andere cliëntenraden plaatsvindt. Cliëntenraden en netwerkpartners kunnen op snelle en eenvoudige wijze kennis, ervaring en wetenschap halen en brengen in het netwerk om zo de medezeggenschap in de zorg te versterken.”

NCZ verbindt, bevordert en behartigt (centrale) cliëntenraden
en neemt initiatief om de informatie over- en de kwaliteit en service van-
de zorg aan cliënten in het algemeen
te verbeteren door overleg en advisering.