NCZ Belangenbehartiging

Uw cliëntenraad staat er niet alleen voor!

De inspraak van de client in de zorg wordt steeds groter. Dit verloopt onder meer via de cliëntenraad. Sinds de nieuwe Wmcz2018 is dit verder vastgelegd met onder meer het instemmingsrecht. Goede belangenbehartiging is hierbij hard nodig.

Maar om de cliënt en de cliëntenraad goed en onafhankelijk hun rol te laten voldoen, is het belangrijk dat hun belangen goed worden vertegenwoordigd. Dit doet het netwerk van NCZ in Nederland, zowel in de politiek, in overlegorganen als bij zorginstellingen.

Opkomen voor elkaar

Het is belangrijk om te weten dat u er als cliëntenraad niet alleen voor staat. We doen het samen, vanuit het sterke en onafhankelijke netwerk van NCZ. Wij komen op voor uw belangen, zodat u uw werk goed kunt doen en op het juiste moment over de juiste kennis en back-up beschikt.

Zo komen we samen voor elkaar op en maken we als cliëntenraden in Nederland gezamenlijk een vuist. Zo creëren we impact waar we allemaal wat aan hebben. Zo staat de cliënt en haar belangen steeds meer centraal, blijven cliëntenraden zich ontwikkelen en laten we steeds meer van ons horen.

Wmcz2018


De WMCZ 2018 bepaalt dat cliënten inspraak hebben. Individueel en georganiseerd in cliëntenraden. Cliëntenraden zijn immers de vertegenwoordigers van de cliënten, patiënten, bewoners van hun organisatie naar de bestuurder.

Zelfs een wettelijk kader maakt medezeggenschap niet vanzelfsprekend. NCZ brengt daarom de medezeggenschap onder de aandacht door de belangen van cliëntenraden te behartigen bij de politiek, ministeries, zorgverzekeraars, branche- en beroepsorganisaties, inspectie, bestuurders en toezichthouders.

Wat doet NCZ
We ondersteunen cliëntenraden langs drie lijnen. Zo komen we op voor hun belangen en leren we van elkaar. De eerste is verbinden, kennis delen via social media en netwerkbijeenkomsten. De tweede is behartigen, de politieke lobby. En de derde is bevorderen, ofwel kennisbevordering via de NCZ Academie.

Alle drie die vormen van ondersteuning zijn essentieel in de belangenbehartiging. Zo schaken we met elkaar op verschillende borden op verschillende niveaus. Van de landelijke media, tot in de spreekkamer van de huisarts en de woonkamer van de leefgroep. We doen het samen.