Workshop Effectief vergaderen

Workshop Effectief vergaderen

 500,00

Tijdens deze workshop zult u leren beter in gezamenlijkheid te vergaderen. De voorzitter kan delegeren.

Effectief vergaderen

In de workshop wordt gebruik gemaakt van audio/video apparatuur en er wordt gewerkt met rollenspel.
Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Vooroverleg Cliëntenraad.
  • De overlegvergadering
  • Nabespreking van de overlegvergadering.
  • Acties/besluiten

Vooroverleg Cliëntenraad:

We arrangeren een vooroverleg m.b.t. de overlegvergadering met de bestuurder. Wie gaat welk punt toelichten? Wat is de rol van de voorzitter? Welke vergadertechnieken gebruiken we?

Wat te doen met onverwachte agendapunten? Welke afspraken maken we?

De overlegvergadering:

We arrangeren de overlegvergadering en nemen deze op.

Nabespreking van de overlegvergadering:

We bespreken onze ervaringen/gevoelens en kijken wat we een volgend keer beter anders kunnen gaan doen. Ter ondersteuning bekijken we fasegewijs de opgenomen video/geluidsopnamen.

We stellen vast welke afspraken we met de Bestuurder hebben gemaakt, dit voor de notulen of actielijst.

Acties/besluiten:

We bespreken, welke acties wij moeten uitvoeren op de tijdens de vergadering gemaakte afspraken met de Bestuurder. Het zou zomaar kunnen dat over een onduidelijk punt gecorrespondeerd moet gaan worden. In ieder geval zal de Cliëntenraad onderling consensus moeten bereiken. We besluiten dan met het schrijven van de actielijst, inclusief de uiterste behandeldatum en verantwoordelijk persoon. Dit zou dus ook bijvoorbeeld de Ambtelijk Secretaris of Ondersteuner kunnen zijn, maar laat de feitelijke verantwoordelijkheid zoveel mogelijk aan de Cliëntenraad zelf.

Resultaat:

Deelnemers kunnen in gezamenlijkheid te vergaderen. De voorzitter kan delegeren.

Duur

één dagdeel

Voor wie

(Beginnende) (Centrale) Cliëntenraden, DB-leden Cliëntenraad,  Ambtelijk Secretaris, Cliëntenraadondersteuner, Klachtenfunctionaris, manager, beleidsmaker, bestuurder in de zorg

Bijzonderheden

Misschien ook interessant voor u:

Strategisch onderhandelen

Besluitvorming met Consent

In- en externe communicatie van de clientenraad

Prijs

Op aanvraag

Op aanvraag

Cursusdata

Nader te bepalen

Andere data?

Locaties

op de eigen locatie.

Andere locatie?

NCZ