Cliënten weten als geen ander wat zij nodig hebben!

Trainingen op maat, na input van de cliëntenraad

Laurien Woudhuizen, nieuwe NCZ-trainer voor cliëntenraden, kent de wereld van de medezeggenschap van binnenuit. Laurien werkte jarenlang als coördinator medezeggenschap bij een grote zorginstelling in Noord en Oost- Nederland. Daar verbleven mensen met een verstandelijke beperking, in combinatie met GGZ en justitieproblematiek. Om cliëntenraden beter in hun kracht te zetten ontwikkelde ze trainingen op maat, waarbij ze theorie aanbiedt op een manier en in een taal die aansluit bij het begripsvermogen van de cliënten.

Na een reorganisatieronde raakte ze deze baan kwijt. “Een van de voorzitters kwam naar me toe en zei: hoe moet dat nu met de cursussen? Wie gaat ons nu training geven? Kunnen we jou nog inhuren? Zo is het ontstaan en nu geef ik al 4 jaar cursussen, trainingen en workshops op vraag, daar waar behoefte is. Na gewerkt te hebben met mensen met een verstandelijke beperking en in de ouderenzorg wil ik graag mijn doelgroep verbreden naar GGZ, maar ook ziekenhuizen en huisartsenposten.

Laurien Woudhuizen, maatwerk trainer voor cliëntenraden
LAURIEN WOUDHUIZEN
“Mijn bevlogenheid vind ik altijd in de verbinding met anderen. Ik ben geïnteresseerd in wat de ander brengt.
Iedereen heeft recht om deel te nemen…”

Cliënten bewust maken van hun rechten

Mijn drijfveer is het cliëntperspectief en het cliëntbelang. Ik heb op verschillende niveaus en vanuit verschillende functies in de zorg gewerkt. Ik ben ooit begonnen als activiteitenbegeleider en ik werkte als jobcoach. In de opstartfase van mijn eigen bedrijf draaide ik slaapdiensten op een locatie met mensen met een verstandelijke beperking. Ik zag té vaak dat er nog te veel vóór cliënten wordt gedacht. Dat medewerkers de regie willen houden. Dat zíj wel weten wat goed voor hun cliënten is. Ik probeer een cliëntenraad in haar kracht te zetten, zodat cliënten zelf mee kunnen bepalen over hun leefomgeving in de breedste zin van het woord: wat wordt er gegeten, hoe worden huiskamers ingericht, wat voor activiteiten zijn er te doen. Ik vind het geweldig om cliënten er bewust van te maken dat zij bepaalde rechten hebben.

Programma van cursussen gemaakt na input van cliëntraadleden zelf

Als ik een opdracht krijg van een ambtelijk secretaris of coach wil ik daarna eerst contact met leden van de Raad zelf om te peilen hoe zij tegen de opdracht aankijken. Wat hun vraag precies is. Want dat kan verschillen met het idee van de coach. Voor mij is dat wat bij de cliënten speelt de waarheid: dat is voor mij het uitgangspunt. Daarna vertaal ik wat ik hoor, in verschillende cursusonderdelen. Dan maak ik een programma en check ik, voor ik begin, of dit ook echt is wat de cliëntenraad verwacht. Uiteindelijk gaat het erom dat het hen verder brengt en daarom maak ik mijn cursussen op maat”.

Op speelse manier checken of de boodschap overkomt

Een gesprek met leden van de cliëntenraad geeft mij ook een beter beeld hoe ik mijn programma ga aanbieden. Ik zorg altijd dat mijn materiaal aansluit bij hun taal. Zo kan ik gebruik maken van pictogrammen om het verhaal te verduidelijken. Het is makkelijker als ik daarop voorbereid ben, dan dat ik tijdens een cursus nog moet omschakelen.

Bij onderwerpen zoals de wet op de medezeggenschap, advies of instemmingsrecht, kan ik niet om de theorie heen, maar ik probeer de bijeenkomsten altijd dynamisch te maken. Hiervoor gebruik ik verschillende spelelementen en stimuleer ik de groep om vooral zelf te praten. In de ene groep test ik de theorie met behulp van een digitale quiz, bij een andere groep werk ik met plaatjes op tafel. Dan moeten cliënten een kaartje pakken en kiezen of dat bij instemmingsrecht of adviesrecht hoort. Hiermee wil ik meten of de boodschap is overgekomen.

Actief bezig met de theorie en met elkaar

Gaat het om samenwerken, leren evalueren of wat is je achterban en hoe ga je daarmee om, dan heb ik oefeningen waarbij de deelnemers echt in de benen moeten komen om samen iets voor elkaar te krijgen. Natuurlijk gaan we serieus aan de slag, maar ik vind het wel belangrijk dat er gelachten wordt. Ik besteed (zonder er een therapiesessie van te maken) aandacht aan wat de activiteiten doen met de leden van de groep. Ieder mens brengt iets met zich mee, alles wordt op een verschillende manier ervaren. Anderen kunnen hier iets van leren en vice versa. Het gaat erom te ontdekken wat jouw kwaliteit als raadslid is en wat je van anderen kunt leren en gebruiken”.

Misschien ook interessant voor u

Inge Hoekstra NCZ-trainer voor clientenraden

Interview met medezeggenschapsfanaat én trainer Martijn Hofman

NCZ trainers

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *