Ziekenhuizen

NCZ international
NCZ ook actief op Curaçao

Hans van Dinteren reisde naar Curaçao op uitnodiging van het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) uit Willemstad ging hij aan de slag met de cliëntenraad....

CZ en NCZ verzoeken cliëntenraden om invloed op zorginkoop
CZ en NCZ verzoeken cliëntenraden om invloed op zorginkoopbeleid

  CZ en NCZ verzoeken cliëntenraden om invloed op zorginkoop: CZ Zorgverzekeraar en Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ) zoeken cliëntenraadsleden van ziekenhuizen die dilemma’s, aandachtspunten, trends en ontwikkelingen vanuit het cliëntenperspectief willen inbrengen als onderwerpen voor het landelijke inkoopbeleid van CZ Zorgverzekeraar. Het betreft onderwerpen die het individuele instellingsniveau overstijgen....

Manifest voor MÁXIMAle zorg!

De Adviesraad van Zorgnetwerk Nederland wil het negatieve beeld over de ouderenzorg kantelen en het imago van werken in de zorg een boost geven. Zij willen H.M. Koningin Máxima oproepen om zich sterk te maken voor (het imago van) de (ouderen)zorg. Bent u het eens...

Clientenraad Tergooi en Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis
Cliëntenraad Tergooi en het Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis

Cliëntenraad Tergooi en het Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis Eind oktober 2016 ontving de cliëntenraad van Tergooi, net als veel andere cliëntenraden van ziekenhuizen, een e-mail van de Unie KBO waarin melding werd gedaan van de nieuwe kwaliteitsaspecten voor het Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis en de rol die cliëntenraden...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!