Minister Bruins (VWS) biedt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag inzake de nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018). Ook biedt hij de nota van wijziging aan.

Lees hier de antwoorden van Minister Bruno Bruins op de vragen van de leden van de diverse Kamerfracties over het voorstel voor de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018)

Lees hier de Nota van Wijziging Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018

NCZ constateert dat de Minister enkele wijzigingen voorstelt, die u hierboven kunt lezen in de Nota van Wijziging waaronder onder andere de volgende wijziging:

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd
1. In het derde lid wordt ‘het voorleggen van een geschil aan een commissie van
vertrouwenslieden’ vervangen door ‘het voorleggen van een geschil of een verzoek aan een
commissie van vertrouwenslieden’.
2. Aan het derde lid wordt na de bestaande zin een zin toegevoegd, luidende: In afwijking van de
vorige zin komen, mits anders afgesproken, kosten van juridische bijstand voor het voorleggen van een geschil aan de commissie van vertrouwenslieden niet voor rekening van de instelling.

Dit betekent dat in eerste instantie een geschil wordt ingediend bij de LCvV zonder de hulp van een advocaat of in ieder geval zonder dat de zorginstelling de kosten vanzelfsprekend voor rekening neemt. Juridische of andere ondersteuning  bij het indienen van een geschil bij de LCvV wordt alleen betaald door de aanbieder indien deze van te voren toestemming geeft.

NCZ (of een andere organisatie) kan eventueel helpen met het oplossen van het geschil of met het indienen van het geschil bij de LCvV. Dit is niet geheel kosteloos maar kost doorgaans wel minder dan de hulp van een jurist.

Als het geschil blijft bestaan nadat de LCvV haar oordeel heeft uitgesproken, dan is het mogelijk een jurist in te schakelen waarvan de kosten dan voor rekening van de zorginstelling komen, tenzij u tijdig heeft aangegeven dat u juridische stappen gaat nemen.

Wij zijn ook zeer benieuwd naar uw mening!

 

Lees hier meer over de Wmcz, achtergrond informatie over het wetsvoorstel Wmcz2018 en andere relevante nieuwsberichten en opleidingen in dit kader.

 

Vergelijkbare berichten

2 reacties

  1. In de zin ”Als het geschil blijft bestaan etc” moet het woordje ”tenzij” vervangen worden door ”mits” (tenzij u inderdaad tenzij bedoelt, maar dan begrijp ik het niet helemaal….

    Vr. groet,
    Ruud

    1. u heeft, denk ik, gelijk. De informatie komt van het ministerie. Ik heb het aangepast! MVG. Marika Biacsics

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *