Presentatie handreiking voor toegankelijk ontwerpen en bouwen digitale zorg tijdens e-Healthweek ’19

Presentatie handreiking voor toegankelijk ontwerpen en bouwen digitale zorg tijdens e-Healthweek ’19

Digitale toegankelijkheid gaat over de toegang tot digitale informatie en diensten voor iedereen. Mensen met een functiebeperking moeten digitale omgevingen zoals websites, portalen en apps even goed kunnen gebruiken als mensen zonder beperking. Bij goede digitale toegankelijkheid is rekening gehouden met alle vormen van – tijdelijke of blijvende – beperkingen…

End of content

End of content