Presentatie handreiking voor toegankelijk ontwerpen en bouwen digitale zorg tijdens e-Healthweek ’19

Presentatie handreiking voor toegankelijk ontwerpen en bouwen digitale zorg tijdens e-Healthweek ’19

Digitale toegankelijkheid gaat over de toegang tot digitale informatie en diensten voor iedereen. Mensen met een functiebeperking moeten digitale omgevingen zoals websites, portalen en apps even goed kunnen gebruiken als mensen zonder beperking. Bij goede digitale toegankelijkheid is rekening gehouden met alle vormen van – tijdelijke of blijvende – beperkingen…

De cliëntenraad als ambassadeur voor e-health
|

De cliëntenraad als ambassadeur voor e-health

E-health is aan een opmars bezig. Digitalisering is niet alleen een welkome aanvulling op de zorg, het emancipeert de burger, die controle krijgt over zijn elektronische gegevens en baas wordt van zijn eigen gezondheid. Op 25 september komt het Informatieberaad Zorg hierover bij elkaar. Voorafgaand aan dit overleg wordt er…

End of content

End of content