Ggz

Rapport Cliëntenraadsels: onderzoek naar medezeggenschap
Rapport Cliëntenraadsels: onderzoek naar medezeggenschap

'Cliëntenraadsels' is het verslag van een onderzoek uitgevoerd door leden van de cliëntenraad van GGZ inGeest naar de essentie van cliëntmedezeggenschap. Verschillende beelden over cliëntmedezeggenschap worden in dit verslag beschreven en eveneens ook verwachtingen en toekomstbeelden over medezeggenschap en het functioneren van cliëntenraden. Voor het rapport zijn...

Petitie Stop ROM als benchmark in de GGz

Petitie Stop ROM als benchmark in de GGz Binnen de GGz is momenteel veel onrust over de verplichte aanlevering van patiëntengegevens aan de Stichting Benchmark GGz (SBG). Het gaat om vragenlijsten, de zogenaamde Regular Outcome Monitoring (ROM). ROM is ooit opgezet om de relatie te verbeteren tussen...

NCZ