In de Media

Jaarbericht 2018 Ciro

Jaarbericht 2018 Juist in een wereld van verdergaande digitalisering en toenemende controle, ervaren zij dat creativiteit, anders kijken en empathie steeds belangrijker worden. Ondanks het belang van evidence-based interventies, geassocieerd met positieve waarden zoals geloofwaardigheid, rationaliteit en professionaliteit, geloven ze in een holistisch perspectief; De mens...

Noodkreet om hulp aan Raad van Toezicht CBR

Frans Corstens doet een noodkreet per brief aan de voorzitter van de Raad van Toezicht van het CBR omdat hij zonder rijbewijs komt te zitten ten gevolge van incompetent handelen door het CBR. Hij stuurt zijn brief ook aan het Ministerie van I en W...

Niet opsluiten wat dan wel
Studiedag: ‘NIET OPSLUITEN! WAT DAN WEL?’

In de zorg en het sociaal domein heb je ermee te maken: AGRESSIE! Of je nu huisarts bent, apotheker, social worker, politieagent of ggz-medewerker, iedereen ervaart het zo nu en dan aan den lijve. Het lijkt er bovendien op dat zowel verbale als fysieke agressie...

Congres Clientenraden 2019
Congres Cliëntenraden 2019! Save the date: 4 december 2019

Kom naar het Congres Cliëntenraden 2019 Tijdens dit Congres Cliëntenraden 2019 krijgt u meer informatie over de inhoud van de nieuwe wet en hoe u daar invulling aan kan geven. En inspirerende sprekers nemen u mee over de verschillende vormen en invulling van medezeggenschap en het...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!