In de Media

NCZ jaarverslag 2020
NCZ jaarverslag 2020

NCZ jaarverslag 2020 met absoluut dieptepunt de corona lockdown en absoluut hoogtepunt de nieuwe wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen: Wmcz 2018...

Ouder worden 2020-2040

Door het ministerie van VWS is de Dialoognota Ouder worden 2020-2040 opgesteld als document om de toekomst van de ouderenzorg te verkennen. ...

NCZ