Medezeggenschap

Checklist Cliëntenraad

Checklist voor (centrale) cliëntenraden en zorgbestuurders. Een serieuze gesprekspartner kunnen zijn, begint bij het eigen functioneren van de cliëntenraad. ...

Nieuw: handreiking inspraak

Een inspirerende handreiking over inspraak met voorbeelden en methodieken. Opgesteld door Vilans in samenwerking met LOC, NCZ, LSR, GGZ NL, KansPlus en MIND...

www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/01/31/advies-raad-van-ouderen-over-campagne-herwaardering-ouderen
Internetconsultatie AMvB van Wmcz2018 van start

Internetconsultatie AMvB van Wmcz2018 van start De algemene maatregel van bestuur (AMvB) is een besluit van de regering waarin de regels uit de Wmcz2018 verder worden uitgewerkt. Zodat niet alle details in de wet zelf geregeld hoeven te worden. Bovendien kan de AMvB indien nodig, veel...

Interview: projectleider Ke(r)nNetwerken Hans van Dinteren

"Cliëntenraden worden met ‘Ke(r)n Netwerken’ weer een stukje professioneler" Door tekstschrijver en journalist Niek Arts De rol van de cliëntenraad is de laatste tien jaar behoorlijk veranderd, waarbij zijn inbreng en verantwoordelijkheid groter is geworden. Met de nieuwe wet WMCZ 2018 wordt deze vooruitgang verder onderbouwd. Van...

15 januari 2019 voorbereidend onderzoek Wmcz2018

Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vindt plaats op 15 januari 2019. Voordat een wetsvoorstel in de plenaire vergadering komt, vindt er een vooronderzoek plaats in een Eerste Kamercommissie. Dit is de eerste fase van de schriftelijke voorbereiding door Eerste Kamercommissies. Na ontvangst...

Wetsvoorstel Wmcz2018 met algemene stemmen aangenomen

Het wetsvoorstel Wmcz2018 is op 20 november 2018 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Hier leest u de highlights van het plenaire debat dat vooraf ging aan de stemming Hier leest u op welke wijzigingen is gestemd en die van toepassing zijn op het wetsvoorstel De Eerste Kamercommissie...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!