Wie weet er nu beter wat belangrijk is, dan cliënten en familie?
| | | |

Wie weet er nu beter wat belangrijk is, dan cliënten en familie?

Wie weet er nu beter wat belangrijk is in de zorg, dan cliënten en hun familie zelf? Op het Congres voor cliëntenraden op 9 oktober in Bunnik lanceert NCZ in samenwerking met LinkingMinds & Pridea een uniek platform waarmee cliëntenraden hun rol pro-actiever en meer gericht op het verbeteren van…

Handige poster Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
| |

Handige poster Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Met het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg heeft het Zorginstituut voor het eerst bewust gekozen voor het thema ‘Samen leren en verbeteren’. Aan zorgorganisaties en zorgverleners de taak om dit nieuwe kader nu te implementeren. Aan Cliëntenraden de rol, taak en functie om kritisch en onafhankelijk mee te doen, denken en kijken en…

Zorgen over de Zorg in relatie tot de Fiscus
|

Zorgen over de Zorg in relatie tot de Fiscus

          Graag brengt de Cliëntenraad van Vérian het volgende onder de aandacht naar aanleiding van zorgen over de Zorg in relatie tot de Fiscus: ONGELIJKE BEHANDELING zorgvragers worden steeds meer geconfronteerd met eigen bijdragen.  Deze eigen bijdragen zijn niet fiscaal aftrekbaar meer. Hierdoor blijft het verzamelinkomen…

|

Passende zorg in de laatste levensfase

Hoe zorgen we dat mensen in hun laatste levensfase passende zorg krijgen, zorg die past bij hun wensen? Hoe kunnen patiënten meedenken en meebeslissen en hoe voorkomen we dat ze beroerd dood gaan? Daarover ging het KNMG-congres ‘Niet alles kan wat kan, hoeft’.

Met dit congres heeft de KNMG het project ‘Passende zorg in de laatste levensfase’ afgesloten. Het thema staat stevig op de agenda, maar passende zorg kan en moet volgens KNMG-voorzitter Rutger-Jan Van der Gaag nog beter. “Passende zorg is de kern van de geneeskunst en van ons allemaal.”

End of content

End of content