Thuiszorg

Manifest voor MÁXIMAle zorg!

De Adviesraad van Zorgnetwerk Nederland wil het negatieve beeld over de ouderenzorg kantelen en het imago van werken in de zorg een boost geven. Zij willen H.M. Koningin Máxima oproepen om zich sterk te maken voor (het imago van) de (ouderen)zorg. Bent u het eens...

aan-de-slag-met-het-kwaliteitskader
Handige poster Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Met het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg heeft het Zorginstituut voor het eerst bewust gekozen voor het thema ‘Samen leren en verbeteren’. Aan zorgorganisaties en zorgverleners de taak om dit nieuwe kader nu te implementeren. Aan Cliëntenraden de rol, taak en functie om kritisch en onafhankelijk mee te...

Clientenraad Verian
Zorgen over de Zorg in relatie tot de Fiscus

          Graag brengt de Cliëntenraad van Vérian het volgende onder de aandacht naar aanleiding van zorgen over de Zorg in relatie tot de Fiscus: ONGELIJKE BEHANDELING zorgvragers worden steeds meer geconfronteerd met eigen bijdragen.  Deze eigen bijdragen zijn niet fiscaal aftrekbaar meer. Hierdoor blijft het verzamelinkomen...

Concept kwaliteitskader verpleegzorg

Het Zorginstituut stimuleert organisaties van professionals, cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars om dit kwaliteitskader op te stellen. Dit kwaliteitskader sluit aan bij de sector, waar individuele aandacht en maatwerk uitgangspunt is. Het kwaliteitskader wordt een middel om het gesprek te voeren. ...

Gemeenten zetten mes in dagcentra
Bron: www.zorgvisie.nl Door: Bart Kiers

Gemeenten zetten mes in dagcentra

Gemeenten bezuinigen op dagcentra voor mensen met dementie. Het aanbod versobert, terwijl de eigen bijdragen fors stijgen. Een kwart van de gebruikers vindt de centra te duur worden, waardoor mensen afhaken.
De kracht van het alledaagse
Bron: Zorgenz.nl WIJKZUSTERS IN LEEFWERELDBENADERING – De Regionale Kruisvereniging Noord-Brabant maakt zich sterk voor de leefwereldbenadering in de wijkverpleging. BMC Advies deed een onderzoek naar de kenmerken, bepalende factoren en meerwaarde van deze benadering. Het blijkt allereerst te gaan om een grondhouding die zich kenmerkt door alledaagsheid.
Passende zorg in de laatste levensfase
Bron: ZorgenZ: www.zorgenz.nl Foto: van de cover van de syllabus ‘Niet alles wat kan, hoeft’ Door: Corina de Feijter Hoe zorgen we dat mensen in hun laatste levensfase passende zorg krijgen, zorg die past bij hun wensen? Hoe kunnen patiënten meedenken en meebeslissen en hoe voorkomen we dat ze beroerd dood gaan? Daarover ging het KNMG-congres ‘Niet alles kan wat kan, hoeft’. Met dit congres heeft de KNMG het project ‘Passende zorg in de laatste levensfase af’, afgesloten. Het thema staat stevig op de agenda, maar passende zorg kan en moet volgens KNMG-voorzitter Rutger-Jan Van der Gaag nog beter. “Passende zorg is de kern van de geneeskunst en van ons allemaal.”
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!