Met samenwerken bereiken we meer!

Met samenwerken bereiken we meer!

28 okt Met samenwerken bereiken we meer!

Met samenwerken bereiken we meer!

Bron: Ruimte voor Raden

Waarom willen we cliënten en inwoners betrekken bij gemeentelijk beleid en hoe worden zij bereikt? Wat hebben we vervolgens nodig om inwoners te betrekken? Alles moet Bereikbaar, Toegankelijk en Bruikbaar (BTB) zijn voor alle inwoners. Het Sociaal Domein is de plaats waar alles zich afspeelt wat te maken heeft met hulp en ondersteuning aan inwoners met een ondersteuningsbehoefte. De voorlichtingsvideo die vanuit de huidige situatie is ontstaan, waarbij veel taken zijn overgeheveld naar de gemeente, is een gezamenlijk initiatief van landelijke organisaties die actief zijn in het Sociaal Domein.

Hieronder vindt u de voorlichtingsvideo van RuimtevoorRaden “Met samenwerken bereiken we meer!” over burger- en cliëntenparticipatie en betrokkenheid van cliënten en inwoners in het Sociaal Domein.

 

Geen reactie's

Geef een reactie

NCZ