Lineke Verkooijen: Inmiddels wordt meer aan de cliënt gevraagd wat die wil
| |

Lineke Verkooijen: Inmiddels wordt meer aan de cliënt gevraagd wat die wil

Dr Lineke Verkooijen (gezondheidswetenschapper en lector klantenperspectief in ondersteuning en zorg, Windesheim Flevoland) spreekt niet voor het eerst tijdens het NCZ-symposium. ‘Het hoort bij mijn werk om bij zulke bijeenkomsten te vertellen waar we ons mee bezighouden’, zegt ze. ‘In 2016 deed ik dat ook al, en in 2017 een…

Leden gezocht voor de jury NIAZ Jaarprijs 2018
|

Leden gezocht voor de jury NIAZ Jaarprijs 2018

NIAZ en NCZ zijn op zoek naar leden voor de jury voor de NIAZ Jaarprijs 2018 (de beste verbeteringen in de zorg)  Het NIAZ nodigt aangesloten zorginstellingen uit om in eigen huis een bijeenkomst te organiseren over concrete verbeterprojecten die betrekking hebben op directe patiëntenzorg. De projecten waar de professionals…

ONLINE DIALOOG KWALITEITSKADER VERPLEEGHUISZORG
| |

ONLINE DIALOOG KWALITEITSKADER VERPLEEGHUISZORG

NCZ en Synmind introduceren een online dialoogtool voor cliëntenraden met betrekking tot het  Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg In bijlage 1 van het Kwaliteitskader is in ‘handreikingen’ samengevat wat de verwachtingen zijn voor 1) persoonsgerichte zorg en ondersteuning en 2) wonen en welzijn. De handreikingen zijn praktisch en helder geformuleerd en daarom goed…

Pilot cliëntenraad intensief betrekken bij het meten van gastvrijheid
|

Pilot cliëntenraad intensief betrekken bij het meten van gastvrijheid

Zorgorganisatie De Blije Borgh in Hendrik Ido Ambacht en NCZ starten binnenkort met een pilot waarbij de cliëntenraad optimaal betrokken wordt bij het gastvrijheidsonderzoek. Goede voorbereiding, afspraken en coördinatie zijn van essentieel belang om het onderzoek en de implementatie tot een succes te maken. Zorgkantoor VGZ volgt het onderzoek en is…

NCZ mini symposium Inzicht biedt Uitzicht tijdens Zorgtotaal
|

NCZ mini symposium Inzicht biedt Uitzicht tijdens Zorgtotaal

NCZ mini symposium Inzicht biedt Uitzicht tijdens Zorgtotaal Tijdens de Zorgtotaalbeurs (14 – 16 maart) zal NCZ op 14 maart van 10.00 – 12.00 uur een mini congres geven in de Croesezaal (tussen hal 7 & 8). Het mini symposium heet “Inzicht biedt Uitzicht” en gaat over kwaliteit vanuit cliëntenperspectief….

Kamerbrief over voortgang ‘Waardigheid en trots’
|

Kamerbrief over voortgang ‘Waardigheid en trots’

Staatssecretaris Van Rijn (ministerie van VWS) informeerde vrijdag 3 februari 2017 in een brief de Tweede Kamer over de voortgang van het plan ‘Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’. Dit plan heeft tot doel om de kwaliteit van de verpleegzorg in Nederland te verbeteren. Ook stuurde de staatssecretaris…

Plan verlaging werkdruk van Centrale Cliëntenraad Omring
| |

Plan verlaging werkdruk van Centrale Cliëntenraad Omring

Plan verlaging werkdruk van Centrale Cliëntenraad Omring De Centrale Cliëntenraad van Omring heeft een brief geschreven aan Staatssecretaris Martin van Rijn waarin zij hun plan om de werkdruk in de zorg te verlagen, uiteen zetten. Een afschrift van de brief is verstuurd aan de Tweede Kamercommissie VWS, Patiëntenfederatie Nederland, ActiZ, LOC…

100 miljoen euro voor extra zorgverleners
| |

100 miljoen euro voor extra zorgverleners

Verpleeghuizen krijgen 100 miljoen euro om extra medewerkers aan te trekken. Het kabinet heeft dat besloten op voorstel van staatssecretaris Van Rijn. De verpleegzorg voor ouderen wordt overal naar een hoger plan getild met nieuwe normen voor kwaliteit en personeel. Alle verpleeghuizen moeten nu stappen zetten om daar naartoe te…

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld door Zorginstituut Nederland
|

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld door Zorginstituut Nederland

Met de totstandkoming van het kwaliteitskader wordt een belangrijke mijlpaal bereikt in de kwaliteitsontwikkeling van de verpleeghuiszorg. Het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. De verpleeghuissector krijgt met het kader ruimte om te leren en te verbeteren en het vertrouwen te herstellen. Uitgangspunt…

Verpleegzorginstellingen werken hard aan verbetering
| |

Verpleegzorginstellingen werken hard aan verbetering

Verpleegzorginstellingen werken hard aan verbetering Bron: IGZ De afgelopen periode volgde de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) 150 verpleeghuizen. Veel van deze verpleeghuizen hebben in korte periode veel aandacht aan de kwaliteit van de zorg besteed en zijn nog hard aan het werk om de tekortkomingen aan te pakken en verbeteringen…

Met samenwerken bereiken we meer!
| |

Met samenwerken bereiken we meer!

Met samenwerken bereiken we meer! Bron: Ruimte voor Raden Waarom willen we cliënten en inwoners betrekken bij gemeentelijk beleid en hoe worden zij bereikt? Wat hebben we vervolgens nodig om inwoners te betrekken? Alles moet Bereikbaar, Toegankelijk en Bruikbaar (BTB) zijn voor alle inwoners. Het Sociaal Domein is de plaats…

Beantwoording Kamervragen over zeggenschap cliënten over hun zorg
|

Beantwoording Kamervragen over zeggenschap cliënten over hun zorg

Beantwoording Kamervragen over zeggenschap cliënten over hun zorg Bron: Rijksoverheid Staatssecretaris Van Rijn (VWS) geeft per brief antwoord op de vragen van de Kamerleden Volp en Bouwmeester (Pvda) over zeggenschap van bewoners, patiënten en cliënten over hun zorg. De vragen hebben betrekking op een langlopend geschil tussen zorginstelling Thebe (regio…

‘De kern is dat de stem van de cliënten en de cliëntenraad gehoord worden’ aldus Martin van Rijn
|

‘De kern is dat de stem van de cliënten en de cliëntenraad gehoord worden’ aldus Martin van Rijn

‘De kern is dat de stem van de cliënten en de cliëntenraad gehoord worden’ aldus Martin van Rijn Bron: Waardigheid en Trots De regels voor veiligheid in verpleeghuizen moeten vanzelfsprekend op orde zijn, zei staatssecretaris Martin van Rijn tijdens het afsluitende debat van het congres “Cliëntenraad: van weten naar doen”….

Extra aandacht voor hoe cliënten zorg
| |

Extra aandacht voor hoe cliënten zorg

Extra aandacht voor hoe cliënten zorg ervaren Bron: www.igz.nl In het najaar van 2016 gaat de inspectie extra aandacht geven aan hoe de cliënt in de gehandicaptenzorg de zorg beleeft. De inspectie gaat dit bij veertig instellingen speciaal onderzoeken. Daarnaast heeft ze een nieuw hulpmiddel ontwikkeld, speciaal voor het toezicht…

Zorgmedewerkers gebruiken zelf steeds meer zorg
| |

Zorgmedewerkers gebruiken zelf steeds meer zorg

Zorgmedewerkers gebruiken zelf steeds meer zorg Bron: Cynthia van Wachem Stichting IZZ Stichting IZZ onderzocht voor het vijfde achtereenvolgende jaar de gegevens van haar leden. Hieruit blijkt dat het zorggebruik van zorgmedewerkers fors is gestegen. IZZ hoopt met het onderzoek verklarende en beïnvloedbare factoren te vinden van de verschillen in…

CZ maakt tarieven ziekenhuisbehandelingen tot € 885 bekend
|

CZ maakt tarieven ziekenhuisbehandelingen tot € 885 bekend

CZ maakt tarieven ziekenhuisbehandelingen tot € 885 bekend Bron: CZ Zorgverzekeraar CZ heeft als eerste in Nederland de tariefafspraken met ziekenhuizen gepubliceerd. Begin juli 2016 startte de Consumentenbond de campagne ‘Wat kost mijn zorg?’ en stuurde alle zorgverzekeraars en ziekenhuizen een brief met het verzoek de gecontracteerde tarieven van ziekenhuisbehandelingen openbaar…

Proefschrift “Hearing the patient’s voice” van Sorien Kleefstra
| |

Proefschrift “Hearing the patient’s voice” van Sorien Kleefstra

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ.NL)   Op 6 juli jl. verdedigde Sorien Kleefstra, senior adviseur bij de Inspectie voor de Gezondheidszog (IGZ) haar proefschrift aan de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek toont aan dat patiëntentevredenheidsonderzoek door middel van vragenlijsten, een juiste en betrouwbare methodiek is. De resultaten zijn bruikbaar…

Kwaliteitskader Ouderenzorg
| |

Kwaliteitskader Ouderenzorg

De werkgroep Kwaliteitskader Ouderenzorg werkt aan een nieuw kwaliteitskader voor de ouderenzorg. Tijdens de praktijkverkenning is ook NCZ  geconsulteerd over het concept Kwaliteitskader Ouderenzorg. De werkgroep is samengesteld uit afgevaardigden namens ActiZ, BTN, NPCF, Verenso en V&VN.  De titel van het concept Kwaliteitskader Ouderenzorg luidt: ‘Kwaliteit in Dialoog.’ Kwaliteit in Dialoog is…

Eindrapport toezicht op 150 verpleegzorginstellingen, inspectie vindt uitkomsten zorgelijk
|

Eindrapport toezicht op 150 verpleegzorginstellingen, inspectie vindt uitkomsten zorgelijk

De inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het afgelopen jaar extra toezicht gehouden op 150 verpleeginstellingen. Reden hiervoor is het in 2014 gepubliceerde rapport “Verbetering van de kwaliteit van ouderenzorg gaat langzaam”.  In de periode tussen januari 2015 en april 2016 stelde de inspectie 8 huizen van de 150 zorginstellingen…

Cliëntenraden: nieuwe governancecode te vrijblijvend
|

Cliëntenraden: nieuwe governancecode te vrijblijvend

Bron: skipr.nl Cliëntenraden zijn kritisch over de nieuwe governancecode voor de zorg. Het gebruik van principes in plaats van regels maakt de code vrijblijvend en krachteloos, zo stelt het LSR, de landelijke koepel van medezeggenschapsraden. ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ), hebben besloten…

WZA: Cliëntenraad wijst besluit medisch specialisten af
|

WZA: Cliëntenraad wijst besluit medisch specialisten af

Bron: hetgezinsblad.nl   ASSEN – De cliëntenraad van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) is zeer ontstemd over het besluit van de medisch specialisten om een aanzienlijk deel van de poliklinieken op 21 juni te sluiten en op die dag zondagsdienst te houden vanwege een geschil van mening over de pensioenafdracht…

Cliëntenraad is uitgelezen partner bij cliënttevredenheid
| |

Cliëntenraad is uitgelezen partner bij cliënttevredenheid

Met pijn in mijn buik keek ik op zaterdagavond 30 april naar de EenVandaag-uitzending over de verpleeghuiszorg in Nederland. Vooral dat een oudere dame vertelde dat ze zich schaamde als ze niet snel genoeg naar het toilet geholpen kon worden, ging mij en vele anderen door merg en been. Als…

End of content

End of content