Cliëntenraadslid m/v gezocht

Bron: TSN Verzorging & Verpleging

De cliëntenraad van TSN Verzorging & Verpleging is op zoek naar gemotiveerde mensen die direct ervaring of betrokkenheid hebben met de zorg- en dienstverlening en die belangstelling hebben voor
de vacature van: Cliëntenraadslid.

Over TSN Verzorging & Verpleging
TSN Verzorging & Verpleging levert vele vormen van persoonlijke thuiszorg: naast verpleging en verzorging kunnen onze cliënten gebruik maken van comfortdiensten via TSN Ledenservice en (technische) hulpmiddelen zoals personenalarmering. In enkele gemeenten bieden we specialistische diensten als palliatieve zorg en zorg op het gebied van neurologie, hartfalen, wond- en stomazorg. Waar nodig schakelen we onze casemanagers dementie in. TSN Verzorging & Verpleging is landelijk werkzaam, met een sterke focus in Noord- en Oost Nederland.

TSN Verzorging & Verpleging wil mensen in staat stellen zo lang mogelijk op een waardevolle en zelfstandige manier in hun vertrouwde thuisomgeving te blijven wonen. Toonaangevend door het leveren van hoge kwaliteit tegen betaalbare kosten; door innovatieve oplossingen te ontwikkelen die onze cliënten beter ondersteunen en door ons in te richten op intensieve samenwerking – dichtbij onze cliënten – met ketenpartners, het sociale domein en andere zorgaanbieders.

TSN Verzorging & Verpleging verleent zorg aan ruim 4.000 cliënten. Met ongeveer 1.500 medewerkers is TSN Verzorging & Verpleging een van de grotere thuiszorgorganisaties in Noord- en Oost Nederland.

De cliëntenraad
De cliëntenraad behartigt de belangen van alle (huidige en toekomstige) cliënten van TSN Verzorging & Verpleging. Daarvoor heeft de cliëntenraad regelmatig overleg met de algemeen directeur.

De cliëntenraad denkt mee over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn zodat kwalitatief goede zorg kan worden geleverd. Daarnaast heeft de cliëntenraad op grond van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstelling de bevoegdheid om gevraagd of ongevraagd advies te geven.

Voornemens van TSN Verzorging & Verpleging, die de belangen in de breedste zin van het woord van de cliënt raken, worden door de algemeen directeur aan de cliëntenraad ter advisering voorgelegd. Het gaat dan bijvoorbeeld over belangrijke inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden van TSN Verzorging & Verpleging, het vaststellen of wijzigen van een klachtenregeling voor cliënten of het vaststellen van beleid op het gebied van onder andere veiligheid, gezondheid of hygiëne van cliënten.

De leden van de Cliëntenraad
TSN Verzorging & Verpleging heeft op dit moment een cliëntenraad ad interim en is op zoek naar vijf nieuwe leden. Om lid te worden van de cliëntenraad hoeft u geen specifieke opleiding te hebben.

Wij zijn op zoek naar gemotiveerde kandidaten die:

 • Directe ervaring met dan wel betrokkenheid hebben bij de zorg
 • Graag contact met cliënten onderhouden en zich kunnen inleven in de positie van de cliënt/zorgvrager
 • Overleg- én sparringpartner kunnen zijn voor de algemeen directeur
 • Gericht zijn op samenwerking en daarbij een kritisch-positieve instelling kunnen laten zien
 • In staat zijn afstand te nemen van de problematiek, de grote lijnen erin weten te ontdekken en de losse puzzelstukjes aan elkaar weten te verbinden (‘helicopter-view’)
 • in staat zijn om beleidsstukken te lezen, een visie te vormen en daarover op basis van wederzijds belang en respect in gesprek te gaan en creatief zijn in het zoeken naar oplossingen en verwoorden van ideeën. In staat zijn zich goed in woord en geschrift uit te drukken en goed met een computer kunnen omgaan
 • Woonachtig zijn in de regio waar TSN Verzorging & Verpleging actief is
 • Bereid zijn te reizen om vergaderingen bij te wonen in Zwolle
 • Voldoende beschikbaar zijn; gemiddeld 1 dag per maand.
 • kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie, waaronder informatie onder embargo.
 • bereid en in staat zijn om externe trainingen ( LOC, NCZ etc.) te volgen en daarvan verslag te doen.

Het lidmaatschap van de cliëntenraad is een onbezoldigde functie, waarvoor een onkostenregeling geldt.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw D. De Croon, secretaris van de
cliëntenraad op : 06 – 39 00 14 76

Solliciteren
Heeft u belangstelling voor een functie als lid van de cliëntenraad, dan ontvangen wij graag uw motivatie en CV voor 15 oktober 2016. U kunt uw persoonlijke motivatie brief zenden naar TSN Verzorging & Verpleging, postbus 50089, 8002 LB Zwolle, of via mail naar ddecroon@tsn-thuiszorg.nl. Als onderdeel van de procedure zal een positieve Verklaring omtrent Gedrag (VOG) moeten kunnen worden overgelegd.

Download hier een Pdf met deze vacature

 

tsn-thuiszorg

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *