Zorgmedewerkers gebruiken zelf steeds meer zorg

Bron: Cynthia van Wachem Stichting IZZ

Stichting IZZ onderzocht voor het vijfde achtereenvolgende jaar de gegevens van haar leden. Hieruit blijkt dat het zorggebruik van zorgmedewerkers fors is gestegen. IZZ hoopt met het onderzoek verklarende en beïnvloedbare factoren te vinden van de verschillen in zorggebruik om samen met zorgorganisaties  oplossingen voor verbeteringen te ontwikkelen en uit te proberen.

Stichting IZZ toont opvallend grote verschillen aan tussen zorgorganisaties
Het zorggebruik van zorgmedewerkers is in 2015 toegenomen. Om hun werk goed te kunnen doen, heeft één op de drie zorgmedewerkers fysiotherapie nodig en één op de twintig medewerkers psychische zorg. Het zorggebruik is sterk afhankelijk van de zorgorganisatie waar je voor werkt. Er zijn grote verschillen tussen zorgorganisaties en opvallend is dat deze  verschillen toenemen. Organisaties met lage zorggebruikcijfers hebben deze verder teruggebracht. Terwijl ‘grootgebruikers’ nog meer zorg zijn gaan afnemen.

Fysiotherapiegebruik stijgt het hardst onder ziekenhuispersoneel
Medewerkers die werkzaam zijn in de branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen en in de Thuiszorg maken het meest gebruik van fysiotherapie. 33% gebruikers. Ter vergelijking; het gebruik van werkend Nederland is 24%. Bij ziekenhuismedewerkers is het zorggebruik fysiotherapie in 2015 het hardst gestegen t.o.v. 2014. In deze branche loopt het percentage zorggebruikers fysiotherapie uiteen van 11 tot 58%. Fysiotherapie is voor de branches Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), Gehandicaptenzorg (GHZ), Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) en Ziekenhuizen (ZKH) samen een kostenpost van 110 miljoen euro.

Hoog gebruik psychische zorg bij jonge medewerkers 
In 2015 kreeg 5% van de zorgmedewerkers psychische zorg, in 2014 was dat nog 4,7 %. In de GHZ is dat gebruik het hoogst met 6,1 %. Vooral jonge zorgmedewerkers gebruiken veel psychische zorg. De meeste zorgmedewerkers (56,9%) met psychische klachten lieten zich behandelen bij de praktijkondersteuner van de huisarts. Het gebruik van de basis ggz kromp in 2015 met 24,2 % t.o.v. 2014. Verder steeg het gebruik van specialistische ggz van 17,1 naar 19.3 %. Deze beweging gaat in tegen het streven van de overheid om de specialistische ggz af te bouwen. De totale ggz-kosten voor de 4 hoofdbranches lopen op tot bijna 40 miljoen euro per jaar.

Waarom onderzoekt Stichting IZZ het zorggebruik?
Stichting IZZ onderzocht voor het vijfde achtereenvolgende jaar de (geanonimiseerde) gegevens van haar leden. Ruim een vijfde van de mensen die in de zorg werken is lid van IZZ en nemen deel aan de collectieve IZZ Zorgverzekering. Als belangenbehartiger onderzoekt en analyseert Stichting IZZ sinds 2012 hun zorggebruik. Vooral om verklarende en beïnvloedbare factoren te vinden van de verschillen in zorggebruik en samen met zorgorganisaties oplossingen voor verbeteringen te ontwikkelen én uit te proberen. Het zorggebruik van zorgmedewerkers geeft een zorgorganisatie inzicht in de fysieke en psychische arbeidsbelasting en arbeidsomstandigheden. www.stichtingizz.nl/zorggebruik

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *