Deze week verscheen het boek “Zorg 2031. Op koers naar een ander speelveld?” In het boek vergelijkt schrijver, Frank van Wijck, de zorg met een tankschip. Een tankschip dat zich in volle vaart voort beweegt op de oceaan. Als het moet keren – een andere koers moet gaan varen – dan gaat dat niet zo maar even. Hoe moeilijk dit is, werd de schrijver duidelijk bij het terug lezen van een aantal artikelen in het vaktijdschrift Medisch Nieuws uit 1991, waarin directeuren in het medisch bedrijfsleven aan het woord kwamen over wat zij toen zagen als de belangrijkste veranderingen in de zorg. Wat hij 27 jaar later weer las was: minder zorg in het ziekenhuis en meer in de eerste lijn, meer inzetten op eigen regie van de patiënt, voorsorteren op de vergrijzing, zorgen dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Goh, klinkt bekend hè?

De koersverlegging van het tankschip zorg begint bij de ziekenhuizen, want de medisch-specialistische zorg neemt jaar na jaar een forse hap uit het beschikbare zorgbudget. En de mogelijkheden om die ziekenhuizen op dieet te zetten zijn er volop. Maar al snel werd duidelijk dat binnen de ziekenhuizen weliswaar veel bereidheid bestaat tot substitutie van zorg tussen de ziekenhuizen onderling, maar dat je voor substitutie van zorg naar buiten de ziekenhuismuren de handen nog niet echt op elkaar krijgt. Voor de zorgverzekeraars – die in het kader van de contracteringsonderhandelingen die nu worden gevoerd hebben aangegeven toch echt in te zetten op krimp van de ziekenhuiszorg – is er dus werk aan de winkel. Volgens de schrijver wordt het wordt nog a hell of a job om het tankschip te keren, laat staan dat het in 2031 al op koers ligt naar het nieuwe speelveld zoals in het boek wordt omschreven. Om nog maar te zwijgen over de vraag of de patiënt/verzekerde dan een serieuze gesprekspartner in het verhaal is. Die zwemt op dit moment nog een beetje achter het tankschip aan.

“Zorg 2031. Op koers naar een ander speelveld?” is nu verkrijgbaar in de boekhandel en te bestellen op bol.com. Klik HIER om gebruik te maken van de link naar bol.com.

Frank van Wijck (1960) is sinds 1988 fulltime actief in de wereld van de Nederlandse gezondheidszorg als journalist, publicist, (hoofd)redacteur,dagvoorzitter en blogger. Hij maakte tussen 1988 en 2002 deel uit van de redactie van het tijdschrift Medisch Nieuws. Sinds die tijd schrijft hij als freelancer over de zorg via zijn eigen bedrijf Eva tekstproducties in Amsterdam.
Hij schrijft voor uiteenlopende vakbladen in de zorg over eerstelijnsgezondheidszorg, farmacie, oncologie, psychiatrie, neurologie, infectieziektebestrijding, verpleegkunde, wond, mond- en verpleeghuiszorg, medisch-specialistische zorg en zorgverzekeringen. Beleid en politiek in de zorg hebben zijn speciale aandacht.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *