“Hoe zorg je ervoor dat de wensen en behoeften van cliënten gezien, gehoord en in besluitvorming meegenomen worden?”

Trainer communicatievaardigheden en veiligheidsprotocollen

Erna Vinke, veelzijdige en interactieve trainer voor cliëntenraden

Als cliëntenraad moet je vaak met de organisatie in gesprek over ingewikkelde onderwerpen zoals protocollen die de veiligheid van cliënten en patiënten aangaan. Erna Vinke helpt organisaties en cliëntenraden niet alleen in het begrijpen van de theorie, maar ook hoe je daar met alle partijen op een constructieve manier over kan communiceren. Zij verzorgt trainingen over communicatie en over wetten en protocollen rondom het thema veiligheid bij onder andere organisaties in de jeugd-, gehandicapten- en ouderenzorg, de kinderopvang, het onderwijs, ziekenhuizen, gemeenten en (para)medische praktijken.

Erna werkte jarenlang als begeleider van cliënten in verschillende intramurale instellingen en kleinschalige woonvormen in de gehandicaptenzorg en daarna als orthopedagogisch intensief gezinsbegeleider in de jeugdzorg. Hoe meer ervaring ze kreeg, hoe vaker mensen bij haar om raad kwamen. “Ik merkte dat ik het steeds leuker vond om anderen te helpen en daarom startte ik 5 jaar geleden mijn trainingsbureau Tactiv.

Protocollen met betrekking tot (vermeende) mishandeling

Mijn specialisme is de protocollen rond geweld. Denk aan het protocol ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’. Helaas hoor je ook steeds vaker over ouderenmishandeling. Ook in de ouderenzorg is het borgen van veiligheid van cliënten een belangrijk onderwerp. Hier speelt bijvoorbeeld de ‘Wet Zorg en Dwang’. Maar je kunt het nog breder trekken: het gaat ook om de veiligheid van personeel op de werkvloer: onderling en in relatie met cliënten of verwanten. Hier speelt dan bijvoorbeeld het protocol ‘Veilige zorgrelatie’. Sinds 2023 wordt er strenger op deze protocollen gecontroleerd en gehandhaafd. Het is dus belangrijk dat alle partijen goed weten hoe hiermee om te gaan. Onderwerpen die hierbij spelen zijn bijvoorbeeld slechtnieuwsgesprekken, grensstellende en zorgverkennende gesprekken.

Interactief leren signalen om te zetten in handelingen waarmee je echt iets kan bereiken

De cliëntenraad hoort en ziet vaak dingen die ze graag bespreekbaar wil maken. Maar hoe breng je dat het beste naar voren? Hoe bereik je echt iets? Welke technieken kun je inzetten om te zorgen dat er naar je geluisterd wordt? Hoe zorg je dat iedereen gehoord en begrepen wordt? Hoe leer je signalen herkennen en vervolgens daar iets mee te doen?  Mijn trainingen zijn heel interactief. Natuurlijk komt de nodige theorie aan bod, maar ik maak veel gebruik van oefeningen in spel- en werkvormen, waarbij de deelnemers met elkaar aan de slag gaan. Ik werk graag met trainingsacteurs. Zij laten zien hoe het niet of juist wel kan. Deelnemers mogen daarna zelf met hen oefenen”.

Hoe vertegenwoordig je mensen die zelf niet mondig zijn

Erna weet uit ervaring hoe ingewikkeld het is om de belangen te vertegenwoordigen van mensen die niet (makkelijk) zelf hun mening kunnen geven. “Hoe zorg je ervoor dat de wensen en behoeften van deze mensen gezien, gehoord en in besluitvorming meegenomen worden. We moeten kijken en luisteren naar de bewoner/cliënt/patiënt om goed in te schatten wat bijvoorbeeld de wensen voor hun leefomgeving zijn. Hoe ga je een gesprek aan met familie en wat is er nodig om veranderingen teweeg te brengen?

Training afgestemd op organisatie

Als ik een vraag voor een training krijg wil ik eerst meer weten over de organisatie en in het geval van de cliëntenraad ook: wat is de achterban? Vanuit mijn expertise doe ik suggesties over onderwerpen. De keus is aan de klant: zo heeft deze invloed op de inhoud van de cursus, training of workshop. Als ik de vraag breed in beeld heb gebracht breng ik deze terug tot de kern waar ik mijn programma op baseer. Mijn uitgangspunt is mensen in hun eigen kracht te zetten om te kunnen zorgen dat er iets ten goede verandert.”

Misschien ook interessant voor u

Laurien Woudhuizen, maatwerk trainer voor cliëntenraden

Inge Hoekstra NCZ-trainer voor clientenraden

NCZ trainers

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *