Vacature bestuurder Stichting Zorggeschil op voordracht van NCZStichting Zorggeschil is een erkende geschilleninstantie voor Zorg en Welzijn waarin drie zorgpartijen hun krachten hebben gebundeld: Zorgthuisnl, Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ), en Quasir (Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn).

Stichting Zorggeschil beschikt over een zeer deskundige commissie bestaande uit een voorzitter en een vicevoorzitter die beiden meester in de rechten zijn, alsmede leden die zijn voorgedragen door aangesloten organisaties van zorgaanbieders en cliëntenorganisaties.

Het bestuur van Stichting Zorggeschil heeft ten doel het organiseren en faciliteren van een Geschillencommissie vanuit de Wkkgz. Om daarmee te voorzien in onafhankelijke en professionele geschilbeslechting voor zorgaanbieders en cliënten in de zorg.

Stichting Zorggeschil zoekt een bestuurslid (Secretaris m/v). Deze zetel is op voordracht van NCZ.

Functie- en profielschets Secretaris Bestuur Stichting Zorggeschil

Doel:

Bereiken dat de totale administratie ( exclusief financiële administratie) inclusief de website, agenda en notuleren van diverse overleggen van de stichting wordt beheerd en wordt onderhouden.

Plaats in de organisatie:

Zelfstandig bevoegd bestuurder, maakt deel uit van het bestuur, op voordracht van de één van de oprichters (NCZ).

Taken:

1. Verantwoordelijkheid voor de algehele verslaglegging van het bestuur. Deze taak wordt in operationele zin door een ondersteunend bureau uitgevoerd ( zie secretariële ondersteuning *).
2. Zorgdragen voor de juridische “backbone” van de stichting. Advies ten aanzien van contracten of overeenkomsten die met personen of organisaties worden afgesloten.
3. Bouwen en onderhouden van een relevant netwerk, zowel intern als extern en zowel op regionaal als landelijk niveau m.b.t. veranderingen en trends op het gebied van geschillen in de zorg.
4. De secretaris draagt gezamenlijk met medebestuursleden bestuurlijke verantwoordelijkheid in brede zin.

*Secretariële ondersteuning:
> notuleren – op afroep – tijdens gesprekken met bestuur, betrokkenen
> notuleren van managementvergaderingen
> agenda beheer van bestuur en raad voor deelnemers
> afhandelen van telefoonverkeer
> agenda beheer bestuur, raad voor deelnemers, en inplannen vergaderingen
> adressenlijsten bijhouden
> archief administratie en documenten beheren

Speelruimte:

> functionaris legt verantwoording in het bestuur
> draagt actief bij aan innovatie en ontwikkeling m.b.t. administratieve / operationele ondersteuning van het bestuur
> de belangrijkste kaders worden gevormd door het beleid van Quasir, relevante wet- en regelgeving, bestaande beleidsregels, richtlijnen en procedures en afspraken

Kennis:

> HBO denk- en werkniveau;
> affiniteit met de zorg;
> affiniteit met de organisatie (bedrijfsvoering / beleidscyclus) van een kleine stichting;
> de vaardigheid om nauwgezetheid en flexibiliteit met elkaar te verbinden;
> juridische kennis, bij voorkeur ook in gezondheidsrecht; klachtenregeling / Wkkgz / geschillenbeslechting;
> bestuurlijke ervaring.

Competenties:

> vaardig in het schriftelijk vastleggen van bestuurlijke onderwerpen op zeer diverse abstractieniveaus (gestructureerd, nauwkeurig en met gevoel voor de juiste mate van detail);
> netwerkgericht: hij/zij is in staat contacten te leggen en te onderhouden en deze effectief aan te wenden;
> in staat tot samenwerking: hij/zij kan zich richten op het groepsbelang en kan samen met anderen een bijdrage leveren aan het gemeenschappelijk resultaat;
> open en eerlijk en integer in zijn/haar communicatie;
> bij voorkeur ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
> taalvaardig;
> nauwkeurig in het goed toegankelijk inrichten en onderhouden van het archief;
> communicatief en sociaal vaardig en werkt vanuit vertrouwen;
> flexibel;
> kan goed plannen en organiseren.

Aantal vergaderingen, overleggen en tijdsbesteding:

> 4 tot 6 bestuursvergaderingen;
> 2 Raad voor Deelnemers vergaderingen;
> 1 tot 3 keer informeel overleg bestuur;
> overleg met secretariële ondersteuner;
> overleg met voorzitter geschillencommissie en ambtelijk secretaris min. 1x per jaar 1 uur;
> gemiddeld één uur per week beschikbaar.

Vergoeding:

> bestuurdersvergoeding (vacatie) € 5000,00 per jaar exclusief eventuele reiskosten a € 0,40 / km

Reageren:

Stuur uw C.V. en sollicitatie t.a.v. mevrouw A. Scheper naar: info@zorggeschil.nl

 

 

 

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *