Yulius heeft twee ondersteuners voor de Cliëntenraden. Eén ondersteuner gaat medio april 2018 met zwangerschapsverlof. Om de continuïteit van ondersteuning tijdig te regelen, zoekt Yulius een ondersteuner voor de periode half april t/m half augustus 2018.

Waar kom je te werken?
De ondersteuner Cliëntenraad ondersteunt de Cliëntenraad bij de ontwikkeling van de cliëntmedezeggenschap binnen Yulius. Daarnaast onderhoud je contact met de Raad van Bestuur, de leidend professionals en de ondersteunend directeuren van de zorgafdelingen.
Tijdens de zwangerschapsvervanging (4 maanden) werk je voor de cliëntenraden en de familieraad binnen de divisie Volwassenenzorg. Tevens heb je specifieke taken voor de Centrale Cliëntenraad (CCR).
De hiërarchische aansturing vindt plaats door de manager KV & Bureau GD. De functionele aansturing door de CCR.
Yulius hecht veel waarde aan actieve participatie van cliënten bij beleidsontwikkeling Ook de Cliëntenraad is voortdurend op zoek naar verbetering van haar eigen functioneren als vertegenwoordiger van cliënten die worden behandeld en begeleid binnen Yulius.

Kerntaken:
H
et adviseren en ondersteunen van de leden van de cliëntenraad. Je werkt op inhoudelijk niveau aan de doelstelling en taak van de CCR, namelijk uitvoering geven aan de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen;
Het zorg dragen voor continuïteit van de uitvoering van het dagelijks werk van de cliëntenraad;
Je draagt bij aan de beleidsontwikkeling van de cliëntenraad.

Wat word er van je verwacht?
Je bent in het bezit van een HBO diploma, en bij voorkeur, kennis en ervaring op het gebied van cliëntmedezeggenschap.

Algemeen geldt: er wordt gestreefd naar een onafhankelijke ondersteuning van de Cliëntenraad. Uit oogpunt van onafhankelijkheid wordt van de ondersteuner verwacht dat hij/zij transparant is over nevenfuncties. Bij selectie wordt rekening gehouden met mogelijke belangenverstrengeling. Sollicitanten die conflicterende belangen hebben, worden uitgesloten.

Ben je enthousiast geworden en wil je meer weten over deze functie,klik dan hier of neem contact op met Margje Plug, manager Afdeling kwaliteit, veiligheid & Bureau Geneesheer-directeur, telefoonnummer 088-4054010, e-mail m.plug@yulius.nl of met Fred Hesselink, voorzitter van de Centrale Cliëntenraad f.hesselink@yulius.nl.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *