Op 10 januari hebben de partijen betrokken bij het Generieke Kompas Samen werken aan Kwaliteit van bestaan, gesproken met de Raad van bestuur van het Zorginstituut Nederland en een vertegenwoordiging van de Kwaliteitsraad. Doel van het gesprek was om een toelichting te krijgen op het besluit van het Zorginstituut Nederland op de inzet van de doorzettingsmacht en te bespreken hoe het nieuwe kompas alsnog zo snel mogelijk kan worden opgenomen in het Register.

Het Zorginstituut sprak opnieuw haar waardering uit voor de sterke basis die met het Kompas is neergelegd in de beweging naar passende zorg. Het niet inschrijven in het register is het gevolg van het ontbreken van een implementatieplan. De gezamenlijke partijen hebben tussen 21 december en 9 januari gewerkt aan het implementatieplan en dit tijdens de bijeenkomst aan het Zorginstituut aangeboden. De Raad van Bestuur van het Zorginstituut zal op grond van de door partijen aangeleverde stukken de opdracht aan de Kwaliteitsraad formuleren zodat de Raad op korte termijn kan starten met de uitvoering ervan en het kompas alsnog kan worden ingeschreven.

Er is brede steun vanuit de sector voor het Generiek Kompas en het afgelopen jaar is er intensief samen aan gewerkt. We staan voor grote uitdagingen in de zorg voor ouderen. Partijen willen hun verantwoordelijkheid nemen om de benodigde verandering vorm te geven en hopen dat het Kompas alsnog zo snel mogelijk kan worden ingeschreven. Zolang dit niet is gebeurd zijn de huidige kwaliteitskaders voor verpleeghuiszorg, wijkverpleging en langdurige zorg thuis van toepassing.  

Misschien ook interessant voor u

Zorginstituut Nederland: Generiek Kompas nog niet in Register

Generiek Kompas aangeboden aan Zorginstituut Nederland

Achterbanraadpleging Generiek Kompas ‘Samen werken aan kwaliteit van bestaan’

Het Generiek Kompas en meten en verantwoorden van kwaliteit

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *