Tamara van Ark
Minister voor Medische Zorg en Sport

Minister Van Ark deelt het tijdelijk beleidskader voor het waarborgen van acute zorg in de COVID-19 pandemie.

Reguliere zorg staat onder druk

Door de snelle en dagelijkse stijging van het aantal COVID-19 patiënten in de ziekenhuizen komt de reguliere zorg steeds meer onder druk te staan. De verwachting is dat de ziekenhuizen de komende periode met een verdere forse toename van het aantal patiënten te maken krijgen, terwijl de zorgmedewerkers nog niet volledig zijn bijgekomen van de eerste golf en de uitval wegens ziekte of quarantainemaatregelen onder hen oploopt. Veel mensen maken zich zorgen over het uitstellen van hun afspraak in ziekenhuis of bij een arts. Er worden reeds keuzes gemaakt in de ziekenhuizen om lokaal de planbare zorg die uitgesteld kan worden op een later moment in te plannen. Ondanks dat iedereen in de zorg zich dag en nacht tot het uiterste inzet, zie ik dat het niet meer mogelijk is om de volledige reguliere zorg te blijven verlenen. De tweede golf is sneller, eerder en anders dan verwacht, en leidt ondanks alle genomen maatregelen tot een te hoog aantal besmettingen en ziekenhuisopnames.

Strategie drie ankerpunten

Zoals bekend is de strategie van het kabinet gericht op het maximaal controleren van het virus en in dat kader zijn er drie ‘ankerpunten’ leidend; een acceptabele belastbaarheid van de zorg, het beschermen van kwetsbare mensen in de samenleving en het zicht houden op en het inzicht hebben in de ontwikkeling van de verspreiding van het virus. In de curatieve zorg hebben alle partijen zich tot doel gesteld om binnen het eerste ankerpunt de reguliere zorg en de acute zorg, waaronder de benodigde zorg voor COVID-19 patiënten, zo goed mogelijk naast elkaar te laten doorgaan. Het Opschalingsplan van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) is opgesteld en wordt zo goed mogelijk uitgevoerd.

Scherpe keuzes op basis van urgentie

De huidige situatie in de gezondheidszorgsector leidt ertoe dat er in deze fase van de crisis scherpere keuzes op basis van de urgentie moeten worden gemaakt om dit doel in stand te houden. Ook met oog voor de zeer hoge werkdruk waar onze zorgprofessionals momenteel mee te maken hebben. Het is niet reëel om ervan uit te gaan dat er een oneindig beroep kan worden gedaan op deze mensen. Op lokaal niveau worden dit soort keuzes noodgedwongen al gemaakt. Omdat in heel Nederland op een gelijk en evenwichtig niveau uitstel van delen van planbare zorg nodig is, heeft Min. Van Ark samen met de partijen maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat zij onder deze uitzonderlijke omstandigheden het goede blijven doen. Deze maatregelen vat zij in een tijdelijk beleidskader voor het waarborgen van acute zorg in de COVID-19 pandemie. Zo kunnen de kwaliteit en toegankelijkheid van de acute zorg (voor zowel COVID als non-COVID-patiënten) en van de zorg die door moet blijven gaan om blijvende gezondheidsschade en/of het verlies van levensjaren zo veel mogelijk te voorkomen, ook wel de kritieke planbare zorg genoemd, op peil gehouden worden.

Maatregelen onder uitzonderlijke omstandigheden

Min. Van Ark gaat er samen met de partijen voor zorgen dat de benodigde maatregelen in het hele land op dezelfde manier worden doorgevoerd, zolang dat in deze fase van de pandemie nodig is. Hierdoor borgt zij dat de toegang die patiënten hebben tot de zorg overal in Nederland gelijk blijft en dat geen willekeur ontstaat. De kwaliteit die wordt geleverd en de afwegingen die daarbij door zorgprofessionals worden gemaakt moet overal gelijkwaardig blijven. Daarbij wil Tamara van Ark benadrukken dat mensen wel contact moeten blijven opnemen met hun zorgverlener als zij een zorgvraag hebben en dat de levering van acute zorg niet ter discussie staat.

Download kamerbrief tijdelijk beleidskader waarborgen acute zorg in COVID-19 pandemie

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *