Last minute nieuws

Nieuw: handreiking inspraak

Een inspirerende handreiking over inspraak met voorbeelden en methodieken. Opgesteld door Vilans in samenwerking met LOC, NCZ, LSR, GGZ NL, KansPlus en MIND...

biglogo-huisartsenpost-798x266
Cliëntenraad Huisartsenposten Oost-Brabant Jaarverslag 2018

Het jaar 2018 is voor de organisatie Huisartsenposten Oost-Brabant een jaar geweest waarin de items transitie en regionalisatie een kenmerkende rol hebben gespeeld. De Cliëntenraad heeft deze ontwikkelingen nauwkeurig gevolgd en vanuit cliëntperspectief haar invloed en adviezen zo goed mogelijk vorm gegeven. De Cliëntenraad was ook...

NCZ breidt doelstelling uit en verandert naam en organisatiestructuur

23 oktober 2018, tekende het NCZ bestuur voor een statutenwijziging bij de notaris in Duiven! Deze houdt in een naamswijziging, een uitbreiding van de doelstelling en een organisatie verandering. Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, waaronder o.a. het wetsvoorstel Wmcz waarin ook cliëntenrecht nadrukkelijk is opgenomen en inspraak...

De AVG, wat moet de cliëntenraad ermee?

De Algemene Verordering Gegevensbescherming, oftewel de ‘AVG’ is op 25 mei 2018 van start gegaan.  In de periode daarvoor liepen mailboxen vol met berichten van bedrijven die hun privacystatement aankondigden of die vroegen om toestemming voor het toesturen van hun nieuwsbrief. Maar wat betekent de...

Patientenfederatie Nederland en PGOsupport nodigen u uit…

Weet u wat een persoonlijke gezondheidsomgeving is? Of bent u benieuwd hoe een persoonlijke gezondheidsomgeving er uit ziet? Kom dan woensdag 13 juni naar de bijeenkomst over persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). Patiëntenfederatie Nederland en PGOsupport organiseren gezamenlijk een bijeenkomst over PGO’s voor patiëntvertegenwoordigers en ervaringsdeskundigen. Het doel...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!