Zorginstituut Nederland besluit: Generiek Kompas inhoudelijk goed maar nog niet opgenomen in Register

Zorginstituut Nederland heeft besloten om het Generiek Kompas: Samen werken aan kwaliteit van bestaan (nog) niet op te nemen in het Register. Dat laat het Zorginstituut weten in een brief aan de 18 partijen die het kompas hebben ingediend op 30 november. Het Zorginstituut heeft veel waardering voor de sterke basis die met het kompas is neergelegd in de beweging naar passende zorg. Het Zorginstituut wil met haar doorzettingsmacht eerst een volgende stap zetten, voordat het kompas alsnog wordt opgenomen in het Register. Dat betekent ook dat het Generiek Kompas niet per 1 januari 2024 de huidige kwaliteitskaders voor verpleeghuiszorg, wijkverpleging en langdurige zorg thuis vervangt.

Teleurgesteld

Het Generiek Kompas laat de beweging zien die de partijen met elkaar willen en moeten maken om de zorg toekomstbestendig te houden. De indieners zijn dan ook teleurgesteld dat het Zorginstituut Nederland heeft besloten om het Kompas nog niet op te nemen in het Register. Er is brede steun vanuit de sector voor het Generiek Kompas en het afgelopen jaar is er intensief samen aan gewerkt. We staan voor grote uitdagingen in de zorg voor ouderen. Partijen willen hun verantwoordelijkheid nemen om de benodigde verandering vorm te geven en beraden zich op een vervolg.

Doorzettingsmacht

Alle betrokken partijen hebben in intensieve afstemming met het Zorginstituut gewerkt aan de totstandkoming van het Generiek Kompas, als vervolg op de huidige kwaliteitskaders verpleeghuiszorg, wijkverpleging en het addendum Wlz zorg thuis. Op 30 november jl. hebben de partijen het Kompas tripartite ingediend bij het Zorginstituut Nederland. Vanaf dat moment is het toetsingsproces gestart. Donderdag 21 december heeft het Zorginstituut Nederland per brief laten weten dat zij het Kompas niet opnemen in het Register en de huidige kwaliteitskaders dus van kracht blijven. In de brief staat dat het Zorginstituut de inhoud van het Generiek Kompas onderschrijft maar dat inschrijving in het Register niet mogelijk is omdat een implementatieplan ontbreekt. Daarom is besloten om doorzettingsmacht in te zetten om dit plan op te leveren.

Partijen worden na de feestdagen nader geïnformeerd over het besluit van het Zorginstituut en het vervolg van het traject om alsnog zo snel mogelijk tot opname in het Register te komen. De volgende partijen zijn betrokken bij de totstandkoming van het Generiek kompas: Actiz, ANBO, BPSW, BVKZ, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, LOC Waardevolle zorg, MantelzorgNL, NCZ, Patiëntenfederatie Nederland, Nederlands Instituut van Psychologen, NOOM, Sociaal Werk Nederland, SOMNL, SPOT, V&VN, Verenso, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland.

Misschien ook interessant voor u

Generiek Kompas aangeboden aan Zorginstituut Nederland

Achterbanraadpleging Generiek Kompas ‘Samen werken aan kwaliteit van bestaan’

Het Generiek Kompas en meten en verantwoorden van kwaliteit

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *