Steun de actie #VertrouwenInDeGGZ

Op dit moment vindt er een aanval plaats op het medisch beroepsgeheim en de patiëntprivacy in de geestelijke gezondheidszorg, waartegen professionals en cliënten in de GGZ binnenkort een rechtszaak zullen aankondigen. De initiatiefnemers willen u vragen uw steun te betuigen op hun campagnewebsite.

Clienten in de geestelijke gezondheidszorg wordt hun recht op privacy ontnomen over hun meest intieme medische gegevens.

Waar gaat het om?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kondigde vorig jaar aan dat psychiaters en psychologen – op straffe van een boete – verplicht worden zeer intieme, privacygevoelige vragenlijsten over de mentale en sociale problemen van hun cliënten aan de NZa te leveren. Verschillende media besteedden hier eerder aandacht aan, hieronder een aantal links:

Een coalitie van psychiaters, psychologen en cliënten uit de GGZ stapt met een aantal organisaties (Platform Burgerrechten, KDVP en LOC) naar de rechter om deze regelgeving tegen te houden. In het kort komen hun bezwaren hierop neer:

  • De verplichtingen vormen een onacceptabele inbreuk op het medisch beroepsgeheim, de patiëntprivacy en daarmee de vertrouwelijkheid van de spreekkamer.
  • Een aanslag op de kwaliteit van de behandeling; patiënten kunnen er niet langer op rekenen dat wat zij in de spreekkamer vertellen, ook daar blijft. Met de verplichtingen van de NZa wordt deze informatie doorgeleverd aan een centrale overheidsdatabank; de vertrouwelijkheid van de spreekkamer is daarmee verleden tijd, wat funest is voor een gezonde behandelrelatie die is gestoeld op vertrouwen.
  • Een ontbrekende wetenschappelijke onderbouwing voor de invoering van deze maatregel; de Routine Outcome Monitoring meetmethode wordt gebruikt om de prestaties van zorgverleners onderling te vergelijken, maar is daarvoor niet geschikt. Deze zal dan ook verkeerde conclusies trekken over wie betere of efficiëntere zorg levert en is geenszins een oplossing voor wachttijden in de GGZ – hetgeen de NZa wel aandraagt als rechtvaardiging van deze verplichtingen.

Crowdfunding

Om een crowdfunding te starten voor deze rechtszaak en om cliënten voor te lichten over hun bezwaren tegen de plannen van de NZa zal binnenkort de website vertrouwenindeggz.nl worden gelanceerd. Zij willen patiënten-  & beroepsverenigingen, maatschappelijke organisaties en hoogleraren oproepen hun steun te betuigen aan de rechtszaak, om zo te laten zien dat het verzet tegen de datahonger van de NZa breed wordt gesteund.

Inmiddels hebben vele hoogleraren zoals Jim van Os, Damiaan Denys, Gerrit Glas, Roos van der Mast en Frans Schalkwijk en organisaties als de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie en Beroepseer hun steun betuigd. Ook NCZ staat achter deze actie!

Psychiaters, psychologen en cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) starten een rechtszaak tegen de Nederlandse Zorgautoriteit. Dit overheidsinstituut verplicht behandelaren in de GGZ om vragenlijsten met privacygevoelige, vaak zeer intieme informatie over de mentale en sociale problemen van hun cliënten aan te leveren. Deze worden opgeslagen in een centrale databank, waarin de gegevens van 800.000 GGZ-cliënten worden verzameld. De psychiaters, psychologen en cliënten verenigd onder Vertrouwen in de GGZ zien deze verplichtingen als een onacceptabele inbreuk op het medisch beroepsgeheim en de privacy van patiënten. Het verplicht delen van zulke intieme informatie zal ertoe leiden dat patiënten niet meer vrijuit kunnen spreken met hun psychiater of psycholoog, of de GGZ zelfs geheel zullen mijden. Daardoor vormen de verplichtingen van de NZa een aanslag op de kwaliteit én op de toegankelijkheid van geestelijke gezondheidszorg in Nederland.

Misschien ook interessant voor u

Privacy in de zorg

Whitepaper Privacy in de zorg en de rol van de cliëntenraad

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *