Jaarplan 2017 van de nieuwe clientenraad van Isala De cliëntenraad van Isala presenteert haar jaarplan 2017.

Eind 2016 besloten de Cliëntenraden van Isala Zwolle en Isala Diaconessenhuis om per 1 januari 2017 één Cliëntenraad te vormen voor heel Isala. De Raad van Bestuur van Isala heeft met dat besluit ingestemd. Inmiddels is ook de samenwerkingsovereenkomst getekend.

In dit eerste jaarplan zijn beleid, visie en werkwijze van de raad beknopt weergegeven. Verder hebben wij onze aandachtspunten voor 2017 in dit plan verwoord.

Vanzelfsprekend richten wij ons in dit eerste jaar vooral op de evenwichtigheid/cohesie van de Cliëntenraad zelf en van de ziekenhuisorganisatie. Goede zorgverdeling en
zorgverplaatsing over de locaties Zwolle en Meppel krijgen blijvend aandacht. Er zal optimale kwaliteit van zorg moeten worden geboden op alle locaties.

De patiënt dient steeds centraal te staan bij het maken van afwegingen. Patiëntgerichtheid, gastvrijheid en patiëntveiligheid zijn belangrijke thema’s. Dat geldt zowel bij
een bezoek aan, of opname in het ziekenhuis, als bij de patiënt thuis (e-health). Maar ook zaken als EPD, JCI Isala Diaconessenhuis, en de komende nieuwbouw Isala Diaconessenhuis hebben in 2017 bijzondere aandacht.

Er is gewerkt naar een concreet en beknopt jaarplan 2017. We vertrouwen op een goede interne samenwerking met de Raad van Bestuur, alsook met alle disciplines binnen (en
buiten) Isala, om zo samen een mooi en succesvol jaar 2017 neer te zetten.

Ton van den Berg,
Voorzitter Cliëntenraad

Visie/Missie van de cliëntenraad van Isala

Vanuit het perspectief van de patiënt willen we de kwaliteit van zorg bewaken. Kwaliteit die o.a. zit in:
• een respectvolle bejegening;
• erkenning van de ervaringsdeskundigheid van patiënten op alle niveaus binnen de zorgverlening;
• een voor ieder toegankelijke zorg, die deskundig en professioneel wordt verleend.

Dit betekent voor ons dat het ziekenhuis er is voor de patiënt; de patiënt staat centraal bij alle zorg- en dienstverlening.
Goede zorg gaat om wat de patiënt wil en nodig heeft voor een goede kwaliteit van leven. Bij goede zorg wordt er naar de
patiënt geluisterd en wordt er samen met de patiënt besloten over mogelijke behandeling(en).

Klik hier voor de volledige visie en missie van de cliëntenraad van Isala

Klik hier voor het jaarplan 2017 aan van de nieuwe Cliëntenraad van Isala.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *