Whitepaper Privacy in de zorg en de rol van de cliëntenraad

Met de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op 25 mei jl. is de privacywetgeving in de hele Europese Unie hetzelfde. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt daarmee buiten werking gesteld.

Deze whitepaper van auteur Yvonne Nijhuis (Advocaat Kienhuis Hoving) in samenwerking met NCZ, geeft, op hoofdlijnen, de gevolgen van de AVG en andere zorgspecifieke wet- en regelgeving betreffende privacy voor de zorgsector weer en licht daarbij de rol van de toezichthouders en de cliëntenraad (CR) toe.

Een fragment:

“Naast de verplichtingen uit de AVG en de Wabv gelden vanaf 1 januari 2018 specifieke functionele, technische en organisatorische eisen voor een elektronisch gegevensuitwisselingssysteem en een intern zorginformatiesysteem die een zorgaanbieder gebruikt. Deze eisen zijn neergelegd in het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders (Besluit). In dit Besluit is allereerst opgenomen dat de zorgaanbieder verplicht is tot benoeming van een functionaris voor de gegevensbescherming. “

Download hier de Whitepaper Privacy in de Zorg en de cliëntenraad

Voor vragen over de whitepaper kunt u contact opnemen met:

Yvonne Nijhuis, Advocaat
Kienhuis Hoving, advocaten en notarissen
yvonne.nijhuis@kienhuishoving.nl

Of telefonisch via secretaresse Renée Middelveld: 053 480 4722