Cliëntenraad to be or not to be?

 

– terugblik 2021

De belangrijkste taak van een Cliëntenraad is om de belangen van cliënten zo goed mogelijk te behartigen. Tegelijkertijd is de grootste uitdaging  van een Cliëntenraad hoe je in contact komt met de achterban. Een paradox, zeker voor een CR van een ziekenhuis.

Het begint eigenlijk met de vraag: Wie zijn de cliënten van een ziekenhuis? Zijn dat mensen die behandeld worden? Zijn het alle potentiële cliënten  in het adherentiegebied van het ziekenhuis? En hoe zit het dan met familie en mantelzorgers?

Een Cliëntenraad is een medezeggenschapsorgaan; een orgaan dat (on)gevraagd advies kan geven en over bepaalde zorggerelateerde zaken  instemmingsbevoegd is. Een Raad die toeziet op de kwaliteit van de dienstverlening.  Best belangrijk dus voor alle (toekomstige) cliënten.

Als Cliëntenraad van SJG Weert beogen wij een waardevolle gesprekspartner te zijn voor het bestuur.  Maar vooral willen wij een krachtige stem zijn  voor iedereen die nu of in de toekomst een beroep moet doen op de deskundige professionals van het ziekenhuis.

Hoe 2021 begon..

Jaarweergave 2021 Cliëntenraad Sint Jansgasthuis Weert (SJG)Er waren veel veranderingen en heftige wijzigingen binnen onze club (vroegtijdig aftreden voorzitter, zittingstermijnen die afliepen en een droevig sterfgeval) waardoor in een klap veel ervaring en deskundigheid verloren ging.

Wat overbleef was een enthousiaste groep mensen die vol overgave aan de slag ging in een wereld die nog steeds ‘geplaagd’ werd door een pandemie. Een uitdagende periode om als relatief nieuwe Cliëntenraad aan de slag te gaan.

Dit alles kwam het inwerken, samenwerken met elkaar, kennis maken met de organisatie en het goed wegzetten van de medezeggenschapsrol niet ten goede.

Wij vroegen ons af….hoe nu verder?

Via deze jaarweergave nemen wij u mee in ons werk van het afgelopen jaar.

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *