Mag je een geluidsopname maken van een gesprek met een arts?

Ja, het gesprek met de dokter mag worden opgenomen om dat thuis rustig terug te kunnen horen. Vooral bij een emotioneel gesprek is de kans groot dat de cliënt niet alles onthoudt. De geluidsopname kan helpen om een goede beslissing over een behandeling te nemen. Er gelden wel een paar regels voor het opnemen van het gesprek:

Regels over geluidsopnamen van gesprek met dokter

Voor het opnemen van het gesprek gelden de volgende spelregels:.

  • Vraag van te voren toestemming aan de arts voor de opname.
  • De opname is alleen bedoeld voor de cliënt zelf, als geheugensteuntje. De opname mag niet openbaar gemakt worden of gedeeld worden met meer personen.
  • De opname toch aan anderen laten horen mag alleen als de dokter daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Arts wil geen opname van het gesprek

Als de arts niet wil dat het gesprek wordt opgenomen kan de informatie in een folder of brief mee gegeven worden. De dokter is hiertoe wettelijk verplicht als dit wordt gevragd.

Vergelijkbare berichten