Interview met rens Tanis door Annette Kolkman van fotoentekst.nl

Rens Tanis

Rens Tanis is expert in netwerken. Hij beheert zo’n 200 netwerken in alle branches die je maar kunt bedenken en helpt als adviseur bij strategische vraagstukken. Hij geeft netwerktrainingen en verbindt mensen met netwerken die hun verder kunnen helpen. Zijn doel is om mensen beter met elkaar te laten communiceren. Door persoonlijke ervaringen met de zorg in ziekenhuis en verpleeghuizen, kreeg hij steeds meer respect voor de zware taken van het personeel. Daarbij zag hij ook, hoe juist de kleine dagelijkse dingen erbij inschieten. Dit zijn juist dié onderwerpen waar een cliëntenraad instemmingsrecht op heeft. De dingen die met extra aandacht van een cliëntenraad het welzijn van bewoners en cliënten kan verbeteren.

Rens helpt de cliëntenraad beter te functioneren

Het kost tijd voordat een cliëntenraad als één mond kan spreken. De leden hebben vaak verschillende belangen. Er is soms zelfs sprake van eigenbelang. Maar uiteindelijk gaat het om het belang van de bewoners/cliënten die zij vertegenwoordigen.  Elk overlegorgaan heeft zijn eigen uitdagingen, dus ook de cliëntenraad. Rens begeleidt cliëntenraden graag in het vinden van antwoorden op essentiële vragen: hoe communiceer je effectief met elkaar? Hoe ga je om met mensen en middelen? Hoe zorg je dat je een gezamenlijk belang formuleert? Hoe haal je de informatie op bij de achterban? Hoe breng je die voor het voetlicht bij de bestuurder?

Bruggenbouwer tussen bestuur en cliëntenraad

Rens is graag bruggenbouwer tussen bestuur en cliëntenraad. Hij brengt problemen in kaart en organiseert bijeenkomsten om oplossingen te vinden. Centrale vraag daarbij is: hoe kan je de communicatie zo optimaal mogelijk maken? Hoe kunnen mensen makkelijker met elkaar in gesprek te komen? Hij kan met behulp van allerlei activiteiten lopende processen ondersteunen of helpen te verbeteren. Daarbij leren mensen elkaar beter kennen: wie heeft welke rol in de groep, wat helpt om goed samen te werken.

Netwerken moet je leren

En dan weet Rens natuurlijk alles over netwerken.  Iedereen vaart wel bij netwerken, wat je ook gaat doen in je leven. Je hebt je persoonlijke netwerk (familie/vrienden), je zakelijke netwerk. Ons kent ons is erg belangrijk. Je hebt meer vertrouwen in de mening van bekenden, dan in dat, wat je erover lees op internet of in de media. Je vindt een baan via je netwerk en kunt met mensen in je netwerk ideeën delen.

Maar netwerken wordt niet op school aangeleerd.  Hoe maak je nu echt contact met andere mensen buiten bijvoorbeeld whatsapp of Instagram?  Wat vertel je, wat onthouden mensen? Rens helpt je graag.

Dagvoorzitter Rens Tanis

Rens is dagvoorzitter op het Symposium 3G: groen, Geluk en Gastvrijheid, op 17 mei in Leersum.

Dit symposium voor cliëntenraden in de zorg, is bedoeld om kennis en inspiratie op te doen en gelijkgestemde mensen te ontmoeten. Als expert in zakelijk netwerken is het doel van Rens om mensen beter met elkaar te laten communiceren. Rens brengt deelnemers en sprekers met elkaar in gesprek. Hij geeft mensen de ruimte om elkaar te inspireren en te activeren. Hij zal u graag motiveren om mee te denken. Hij wil er alles aan doen om te zorgen dat iedere bezoeker met een glimlach naar huis gaat, vol nieuwe ideeën om eigen doelstellingen te bereiken.

Netwerken tijdens culinaire lunch en rondleiding op landgoed

Rens is tevens manager van de grote netwerkorganisatie Regionaal Bureau Toerisme Heuvelrug & Vallei. Via hem kan NCZ dit symposium realiseren op het prachtige Parc Broekhuizen. We verblijven in het ruime koetshuis, met uitstekende ventilatie, dus coronaproof.

Over netwerken gesproken: Rens heeft hoofdboswachter Corinne van Staatsbosbeheer benaderd om voor ons een rondleiding op het landgoed te verzorgen. Dit is een mooie remedie tegen de ‘after-lunchdip’, waarbij u tegelijk de kans heeft om nieuwe contacten op te doen. Luister naar wetenswaardigheden over het landgoed, of wissel van gedachten met medebezoekers. In elk geval doet u weer energie op voor het middagprogramma!

 

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *