17 mei 2022 SYMPOSIUM 3G; Groen, Geluk en Gastvrijheid

17 mei 2022 SYMPOSIUM 3G; Groen, Geluk en Gastvrijheid

 150,00

Symposium 3G: Groen, Geluk & Gastvrijheid in de langdurige zorg, 17 mei ’22, Parc Broekhuizen Leersum. Teun Toebes keynotespeaker. Inspiratie en Informatie.

Groen, Geluk & Gastvrijheid in de langdurige zorg

Kennis- en inspiratiesymposium voor cliëntenraden in de langdurige zorg en iedereen die met hen wil samenwerken.

 

Niet alles van waarde is meetbaar. Met name daar, waar het om gaat en dat, wat ertoe doet, vaak niet. Maar wat we niet kunnen meten, mag niet worden vergeten!

Ons zorgstelsel staat bol van de systemen, protocollen, wetten, voorschriften en regels. Deze moeten cliënten, mantelzorgers/verwanten, cliëntenraden, zorgverleners en alle andere belanghebbenden bij de zorg, dienen. Maar vaak lijkt het andersom te zijn en knelt het!

Zorgverleners, mantelzorgers en cliëntenraden willen juist gráág bijdragen aan het geluk en welzijn van mensen.

Cliëntenraden kunnen (en moeten) aansturen op het geluk en het welzijn van cliënten/bewoners en zij kunnen hier daadwerkelijke invloed op uitoefenen.

Op 1 juni 2020 is de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz 2018) van kracht gegaan. Deze wet geeft met name cliëntenraden in de langdurige zorg Instemmingsrecht op alle zaken die voor cliënten/bewoners van belang zijn en die effect hebben op hun levens. Ook wordt in de wet Inspraak voor cliënten/verwanten geregeld.

Maar hoe maak je het verschil? Wat zijn die onderwerpen die van belang zijn en effect hebben op de kwaliteit van levens? Daar gaat ons symposium op 17 mei over. U bent van harte welkom!

Programma

9.30 – 10.00 uur: Inloop met een kopje koffie/thee

10.00 – 10.10 uur: Welkom door Dagvoorzitter Rens Tanis

10.10 – 10.30 uur: Welkom door Marika Biacsics – van der Horst, NCZ

10.30 – 11.15 uur: Keynote speaker Teun Toebes

“Een betere wereld voor mensen die leven met dementie”  

11.15 – 11.45 uur: Willy Schuurman, Maximaal Leven

11.45 – 12.05 uur: Rogier Croes, Tante Co

12.15 – 13.30 uur: UITGEBREIDE LUNCHPAUZE

Culinair lunchbuffet met aansluitend de mogelijkheid om te netwerken en om informatiestandjes te bezoeken. En de mogelijkheid om deel te nemen aan een rondleiding over het landgoed, onder leiding van vrijwilligers van Staatsbosbeheer, die tevens de link leggen naar het belang van groen, geluk en gastvrijheid (als u gebruik wilt maken van de rondleiding, geeft u dat aan in het vak OPMERKINGEN op het aanmeldformulier).

13.30 – 14.15 uur: Peter Engering, idverde NL (hoofdsponsor van het symposium)

14.15 – 14.45 uur: Hans Everse, Inspirerend Adviseur Gezond Eten

14.45 – 15.15 uur: Jan ‘t Hoen en Grietje van der Heide, JanGrietje 

15.15 – 15.30 uur: Vragenrondje en afsluiting

15.30 – 16.00 uur: Napraten onder het genot van een drankje en een hapje

Verderop op deze pagina meer informatie over de verschillende sprekers en hun presentaties.

Wijzigingen op het programma zijn voorbehouden.

Rens Tanis, dagvoorzitter

Rens Tanis adviseur, coach, trainer en spreker

 

17 mei 2022 SYMPOSIUM 3G; Groen, Geluk en Gastvrijheid

Dit symposium voor cliëntenraden in de zorg, is bedoeld om kennis en inspiratie op te doen en gelijkgestemde mensen te ontmoeten. Dagvoorzitter Rens Tanis is expert in zakelijk netwerken. Zijn doel is om mensen beter met elkaar te laten communiceren. Rens brengt deelnemers en sprekers met elkaar in gesprek. Hij geeft mensen de ruimte om elkaar te inspireren en te activeren. Hij zal u graag motiveren om mee te denken.

“Ik wil er alles aan doen om te zorgen dat iedere bezoeker met een glimlach naar huis gaat, vol nieuwe ideeën om eigen doelstellingen te bereiken.”

Netwerken tijdens culinaire lunch en rondleiding op landgoed

Rens is manager van de grote netwerkorganisatie Regionaal Bureau Toerisme Heuvelrug & Vallei. Via hem kan NCZ dit symposium realiseren op het prachtige Parc Broekhuizen. We verblijven in het ruime koetshuis, met uitstekende ventilatie, dus coronaproof. Over netwerken gesproken: Rens heeft hoofdboswachter Corinne van Staatsbosbeheer benaderd om voor ons een rondleiding op het landgoed te verzorgen. Dit is een mooie remedie tegen de ‘after-lunchdip’, waarbij u tegelijk de kans heeft om nieuwe contacten op te doen. Luister naar wetenswaardigheden over het landgoed, of wissel van gedachten met medebezoekers. In elk geval doet u weer energie op voor het middagprogramma.

Lees hier het volledige interview met Rens Tanis

Rens Tanis, NetwerkGids Nederland

Rens op LinkedIn

Teun Toebes, keynote speaker

“Vanuit het hart van de zorg, mét het hart!”

 

Zorg vanuit het hart

Teun Toebes is verpleegkundige en studeert zorgethiek en beleid. Zijn huisgenoten zijn geen medestudenten maar ouderen. Teun woont al anderhalf jaar op de gesloten afdeling van een verpleeghuis. En hij is voorlopig ook niet van plan te gaan verhuizen. Teun heeft een missie: hij wil de zorg voor mensen in verpleeghuizen veranderen. Volgens hem kan dat maar op één manier: vanuit het hart van de zorg, met het hart. “Als je vanuit je hart luistert naar mensen met dementie, kan je nog heel veel van hun leren. Het probleem is niet zozeer of zij ons nog iets kunnen vertellen. De vraag is meer: doen wij wel genoeg ons best om naar hen te luisteren “.

Tips voor cliëntenraden

Teun hoopt met zijn verhaal tijdens ons Symposium 3G op 17 mei, cliëntenraden te laten nadenken over de vraag “waarom doen wij de dingen zoals wij ze doen”. Hij zal cliëntenraden talloze praktische voorbeelden geven die hen kunnen helpen hun belangrijkste taak te vervullen: hoe kan je als cliëntenraad het belang van de bewoners behartigen. Waar besteed je je kostbare energie aan. U voelt het al: dat zijn volgens hem dus niet de beleidsplannen en de jaarverslagen. Het gaat om de dingen die het verschil voor bewoners in het dagelijks leven kunnen maken. De andere sprekers geven u talloze ideeën over het hoe. Teun gaat u helpen een ander idee te krijgen over het wat: het veranderen van de zorg voor de mensen.

Praat met de bewoners zelf

Vooral de juridisering van de zorg is hem een doorn in het oog “bijna overal wordt eerst alles besproken met de wettelijk vertegenwoordiger. Zelfs als ik met een oudere naar buiten wil, moet ik daarvoor toestemming vragen aan diens wettelijk vertegenwoordiger. Maar waarom vragen we het niet aan de mensen zelf? Het is nodig dat de wensen van de mensen zelf worden gerespecteerd. De kunst is om die voor het voetlicht te brengen, zonder mandaat van de wettelijk vertegenwoordiger. Een stem gaat verder dan alleen geluid. Er zijn talloze manieren om erachter te komen wat de mensen zelf willen.

Andere focus

Het gaat niet alleen om de grote vragen over leven en dood. Het gaat om de vraag: waar is verpleeghuiszorg voor bedoeld. Het is een misverstand dat wij iedereen in een verpleeghuis gelukkig kunnen maken. Het gaat vooral om de ondersteuning van de kwaliteit van leven. Het vraagt om een andere focus, een andere visie op hoe beleid wordt ingevuld”.

 

Teun Toebes a man on a mission

Teun Toebes

Teun op LinkedIn

Marika Biacsics - van der Horst, NCZ

Van Inspraak naar INVLOED!

 

17 mei 2022 SYMPOSIUM 3G; Groen, Geluk en Gastvrijheid

Marika Biacsics – van der Horst is directeur-bestuurder van NCZ. In die functie is zij de katalysator en geeft zij leiding en regie aan het netwerk. Zij stuurt een groep uitvoerende professionals aan zonder hun werkgever te zijn. De functie van directeur wordt in de praktijk van NCZ op verschillende niveaus ingevuld. Er is geen hiërarchie binnen de organisatie of bij de netwerkpartners onderling. 

Marika heet u van harte welkom op het symposium! Zij doet een vooruit blik op de dag en geeft de kaders van de dag aan. Wat kunt u verwachten en waarmee hoopt u naar huis te gaan? Verder geeft zij een algemene kijk op hoe het op dit moment in het land is gesteld met de cliënten medezeggenschap in de langdurige zorg. Marika is de hele dag aanwezig om in gesprek te gaan en/of vragen te beantwoorden!

Interview met Marika Biacsics t.b.v. Symposium 3G op 17 mei 2022

Marika Biacsics, NCZ

Willy Schuurman, Maximaal Leven

“Waar draait het écht om in het leven: oprechte aandacht, een glimlach en een betekenisvolle daginvulling” 

 

17 mei 2022 SYMPOSIUM 3G; Groen, Geluk en Gastvrijheid

Maximaal Leven

Zolang een mens ademt verdient hij een goede kwaliteit van leven. Dat is de missie van Willy Schuurman die zij uitdraagt met haar organisatie Maximaal Leven. Rode draad bij het werk van Maximaal Leven is het leveren van maatwerk volgens een structureel programma. Maatwerk voor de bewoners en voor de organisatie. Maximaal Leven gaat uit van 3 onlosmakelijk verbonden pijlers: dagbeleving op maat; juiste fysieke leefomgeving (binnen én buiten) en een passende bejegening.

Willy werkte als activiteitenbegeleidster en coördinator dagbeleving. Ze realiseerde zich dat ze heel druk was met allerlei ballen in de lucht houden, om zoveel mogelijk bewoners een fijn moment te geven. Tegelijkertijd merkte ze dat ze onvoldoende rust en tijd had voor het geven van echte aandacht. Er was er vooral sprake van losse dagactiviteiten in plaats van dagbeleving passend per persoon. Het belangrijkste van dagbeleving is dat mensen mooie momenten ervaren. Het liefst tot aan de laatste momenten van hun leven. Dit kan door hen de juiste aandacht te geven, uitgaande van de interesses en mogelijkheden van bewoners. Dit kunnen activiteiten zijn, maar als mensen zelf niets meer kunnen is het mogelijk om hen via hun zintuigen nog hele fijne momenten te laten beleven.

Maak kennis met de 3 onlosmakelijk verbonden pijlers voor optimale dagbeleving

Willy vertelt u graag wat ‘geluksbrengers’ zijn en hoe je hen, met hun 9 thema’s, kan inzetten om bewoners mooie geluksmomenten te geven, ook als het leven fragiel wordt. Door hen structureel in te zetten zonder gejakker of gehaast, ontstaat een broodnodige, warme vertrouwensband.

10 jaar geleden ontwikkelde Willy de eerste Beleeftuin in Nederland, waar ze mooie prijzen voor innovatie in de zorg mee won. Deze tuin gaat verder dan mooie paadjes en lekker ruikende planten. Er zit een totaalvisie achter. Ook de inrichting van een binnenruimte doet veel voor de mensen die er wonen. Uiteindelijk staat of valt alles met hoe je de mensen waar je het voor doet benaderd.

Cliëntenraden ondersteunen

De cliëntenraad mag de organisatie gevraagd en ongevraagd adviseren op alle onderwerpen die het welzijn van bewoners aangaat. Willy legt vandaag uit hoe zij u hierbij kan ondersteunen met een speciaal voor uw verpleeghuis op maat gemaakte presentatie, op basis van de 3 onlosmakelijk verbonden pijlers. Doe ideeën op waarmee u de kwaliteit van leven van de bewoners echt kunt beïnvloeden.

Lees hier ons interview met Willy

Willy Schuurman, Maximaal Leven

Willy op LinkedIn

Rogier Croes, Tante Co

“Cliëntenraden, ontmoet Tante Co, de collectieve stem van de cliënt”

 

Tante Co zorgt dat u weet wat er in uw zorgorganisatie leeft. Als cliëntenraad praat je met bestuurders namens uw achterban: de bewoners van het huis en hun familie/vertegenwoordigers. De stem van de cliëntenraad is groter dan je denkt. Maar hoe kom je erachter wat je achterban vindt? Niemand wordt blij van enquêtes en bovendien kost het veel tijd om deze uit te zetten. En dan duurt het vaak ook nog heel lang voordat je een uitslag hebt.

Tante Co is anders. Het is een digitaal hulpmiddel, waarmee je niet zozeer de kwaliteit en de tevredenheid meet, maar juist heel snel kan ontdekken wat mensen gelukkig maakt. Hoe je hun verblijf leuker kan maken. En daarmee wordt direct hun welzijn vergroot.

De medewerkers van de organisatie (denk aan de afdeling welzijn, keuken, facilitair) bedenken de vragen. Hoe mooi zou het zijn om daar als cliëntenraad bij aan te sluiten! Kennis van computers is niet nodig. De mensen van Tante Co zorgen dat de vragen in het systeem komen. Wekelijks worden de uitkomsten via een overzichtelijk PDF teruggekoppeld aan de organisatie.

Inmiddels wordt Tante Co al op meer dan 70 locaties in Nederland gebruikt. Rogier Croes vertelt u op 17 mei graag aan de hand van talloze voorbeelden hoe het werkt en hoe ook u voortaan echt kunt spreken namens de bewoners.

Zie hier het interview met Rogier Croes over Tante Co

Rogier op LinkedIn

Peter Engering, idverde NL

“Een groene omgeving kan helpen bij de behandeling van cliënten in de zorg”

 

17 mei 2022 SYMPOSIUM 3G; Groen, Geluk en Gastvrijheid

‘Een groene omgeving ziet er niet alleen leuk uit, het kan zelfs helpen bij de behandeling, en het verhogen van het welzijn, van cliënten in de zorg.’ Dat zal Peter Engering, Productmanager zorg bij idverde NL tijdens dit congres aan u gaan uitleggen.

Het helende effect van een natuurlijke en groene omgeving is niet ‘zomaar’ een aanname. In uiteenlopende onderzoeken is het positieve effect van groen op de gezondheid van de mensen vastgesteld.

Mensen ervaren meer rust en komen gemakkelijker weer in balans. Bewegen wordt prettiger ervaren in een groene omgeving, en het stimuleert verbinding tussen mensen én mens en de natuur, in een tuin heb je dan ook echt meer voeling met het leven.

Een groene omgeving heeft een grote impuls op de kwaliteit van zorg.

Cliëntenraden in de langdurige zorg (in tegenstelling tot andere zorgsectoren!) hebben Instemmingsrecht op de inrichting van de voor zorgverlening bestemde ruimtes. Dit punt uit de Wmcz 2018 wordt in de memorie van toelichting heel breed geïnterpreteerd.

Je zou kunnen stellen dat de tuin een verlengstuk is van de behandelruimte en dat dus ook de inrichting van de tuin onder het Instemmingsrecht valt. Peter Engering neemt u mee in de mogelijkheden die een cliëntenraad heeft om deel uit te gaan maken aan de besluitvorming en vormgeving van de buitenruimtes.

Lees hier Peter over Wat kan je als cliëntenraad met groen doen?

Lees hier ons interview met Peter

Peter Engering, idverde NL

Peter op LinkedIn

Hans Everse, Gastronomisch Gilde

“Omarm vers en gezond eten en drinken in de gezondheidszorg”

 

Van vullen naar voeden

In verpleeghuizen wordt eten nog steeds vooral als een kostenpost gezien. Elk huis heeft legio protocollen, maar een beleid op eten en drinken ontbreekt vaak. Sta eens stil bij wat we onze vaders en moeders voorschotelen. Toch is Hans Everse, chef en adviseur gezond eten, optimistisch over de toekomst. Hij vertelt tijdens dit symposium hoe je eten weer op de kaart kunt zetten. Hoe je ervoor zorgt dat de maaltijden voor de bewoners weer het hoogtepunt van de dag wordt. Het allerbelangrijkste is: weet wat je de mensen geeft.

Stap voor stap

Hans is groot voorstander van lekker en gezond eten. En dat hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Hans legt uit: “Biologisch geteeld, liefst in eigen regio: het is allemaal prachtig. Maar begin vooral met wat op korte termijn haalbaar is. Begin met het stellen van de juiste vragen: waarom gebruik je knoflookpoeder in plaats van verse knoflook? Waarom maak je de soep niet met verse producten? Wat doet het met bewoners als zij mogen helpen met de bereiding? Kun je zorgmedewerkers wel laten koken?’’.

Wat leer je van Hans tijdens dit symposium

Hans is een man van de praktijk. Hij weet wat in een verpleeghuis leeft en hoe je mensen met eten weer blij kunt maken. Zijn enthousiasme werkt aanstekelijk en al snel denk je: ’oh maar dat kan bij ons ook’. Hans geeft je geen handvatten voor het schrijven van ingewikkelde beleidsstukken. Hij zorgt wel dat je opnieuw naar het bereiden van maaltijden kijkt. Je krijgt ontelbare praktische tips om de eerste stappen van het verbeterproces te zetten. En misschien valt het dan met die kostenpost toch wel mee.

Hans Everse

Hans Everse houdt van afwisseling. Hij is al meer dan 20 jaar actief als chef-kok en ondernemer in de horeca, catering en gezondheidszorg. Hij zet zijn kennis als chef graag in voor zorginstellingen. Hij kookt nog steeds, coacht koks en ontwikkelt en produceert streekproducten.

Lees hier ons interview met Hans

Hans Everse, adviseur gezond eten

Hans op LinkedIn

Jan 't Hoen en Grietje van der Heide, JanGrietje

“Meer levensgeluk en waardering in de zorg”

 

De kracht van positieve verhalen

Jan ’t Hoen en Grietje van der Heide geloven in de kracht van positieve verhalen. Hun doel is het levensgeluk van bewoners en medewerkers in verpleeghuiszorg te verhogen. Als je de berichtgeving over de ouderenzorg moet geloven, gaat er vooral heel veel mis. Veel mensen zien daardoor een plaatsing in een zorginstelling, van zichzelf of een geliefde, bij voorbaat al met angst en beven tegemoet. Bovendien schrikt deze beeldvorming mensen af om in de zorg te gaan werken. JanGrietje vinden dat het anders kan.

Laat zien wat je doet en vertel erover

JanGrietje begonnen hun missie als ervaringsdeskundigen: ook zij hadden geliefden in verpleeghuizen en Jan begon zelfs een eigen kleinschalig verpleeghuis. Zij weten heel goed dat er in de zorg dingen beter kunnen. Zij zien dat het in negen van de tien keer gaat om communicatie en de manier van omgaan met en omzien naar elkaar. JanGrietje zijn verbinders en inspirators voor alle lagen in de zorg. Hun boodschap aan bestuurders en medewerkers in de zorg is: wees trots op je talenten, laat zien wat je doet en vertel erover. En: leer van elkaar.

Inspiratie met beelden en verhalen uit de praktijk

JanGrietje filmen zorgmedewerkers die werken vanuit respect en waardering voor mensen met dementie. Zij leggen persoonlijke verhalen vast die herkenbaar zijn en vaak heel verhelderend werken. Inmiddels zijn zij een begrip in zorgland. JanGrietje worden uitgenodigd door zorgcentra in heel Nederland, waar zij medewerkers, bestuurders en cliëntenraden inspireren met voorbeelden uit de praktijk. Zij laten zien hoe je met echte aandacht mensen al snel blijer maakt.

Wat hebben cliëntenraden aan JanGrietje ?

Cliëntenraden zijn de spreekbuis van de bewoners en hun familie. Maar weten zij wel hoe het er in hun huis aan toe gaat? En hoe deel je dat met je achterban? Kan je dat samen met de bestuurder en medewerkers doen?  JanGrietje denken graag met u mee.

JanGrietje

JanGrietje zijn verbinders en inspirators voor alle lagen in de zorg, van bestuurder tot bewoner/ familie. Zij doen dit o.a. door: JG-inspiratiesessies (virtual en op locatie), klinische lessen in zorginstellingen, JG-magazine, gastlessen aan jongeren, ondersteuning aan bewoners met dementie en familie/ mantelzorgers (MEM-Bear, boek, coaching en advies).

Lees hier ons interview met Jan en Grietje

jangrietje

Jan op LinkedIn

Grietje op LinkedIn 

Onze doelgroep

(Centrale) Cliëntenraden, cliëntenraad ondersteuners, (kwaliteits) managers, bestuurders, toezichthouders en andere belangstellenden en belanghebbenden vanuit de langdurige (ouderen) zorg.

FOLDER
Corona

Wij houden ons aan de actuele geldende coronamaatregelen (voor de locatie). Die kunnen op 17 mei anders zijn dan vandaag. Wij sturen alle deelnemers kort van tevoren een herinnering met uitleg van de dan geldende corona-maatregelen en het verzoek zich daaraan te houden.

Bijzonderheden

(Korting bij Pakket-PLUS en Pakket-MAXI conform overeenkomst)

(Korting van 10% voor leden van Beroepsorganisatie ASC)

PRIJS

€ 150,00

DATUM

Dinsdag 17 mei 2022

LOCATIE

Parc Broekhuizen
Broekhuizerlaan 2
3956 NS LEERSUM

info@parcbroekhuizen.nl
+31 (0)343-745858

NCZ