Interview Marie van der Meulen

Marie van der Meulen

Marie van der Meulen is een echt ‘cliëntenraadsdier’ te noemen. Bij zorginstelling Trivium Meulenbelt Zorg in Twente is ze onder meer voorzitter van de centrale cliëntenraad, een regionale cliëntenraad en van de cliëntenraad wijkzorg. Deze laatste raad richt zich op de wijkverpleging. Het belangrijkste van Marie’s raadswerk vindt ze mensen verbinden en gezamenlijk de kwaliteit van de zorg verbeteren!

 

Sinds een jaar of zes is ze de kartrekker van het cliëntenraadswerk in de thuiszorg. In haar cliëntenraad zitten tien leden. Deze leden zijn allemaal cliënt. Ze komen regelmatig bij elkaar om zorgervaringen te delen en mee te denken over nieuwe ontwikkelingen.

Het grote succes achter de juiste invloed van de cliënt en de cliëntenraad is de goede verstandshouding met de bestuurders, medewerkers en de cliënten. Bij Trivium Meulenbelt Zorg maken ze van cliëntparticipatie in de thuiszorg een succes! Hoe? Marie deelt in dit interview graag haar ervaringen.

Stem laten horen
Net als bij veel andere cliëntenraden voor de thuiszorg, is het voor Marie en haar cliëntenraad lastig om de specifieke doelgroep in de wijk te verenigen en goed te raadplegen. Marie: “Hier gaat de nodige tijd en energie in zitten. Het bouwen aan een goede cliëntenraad hebben we samen met de bestuurders gedaan. Het bestuur vindt het écht belangrijk om goed naar de cliënt te luisteren en de cliënt regelmatig te spreken. Dit gebeurt via de cliëntenraad maar ook tijdens familieavonden, spiegelgesprekken en een-op-een-gesprekken.”

“Ik merk dat de cliëntenraad serieus wordt genomen en dat we volop betrokken zijn bij besluiten die genomen worden. Vraagstukken waar we ons mee bezig houden zijn: de toegang tot de woning, het zorgleefplan, de personenalarmering en de kwaliteit van de zorg. Verder letten we erop dat voorzieningen betaalbaar en bereikbaar blijven.”

Goede onderlinge samenwerking
Voor het succes is een goede samenwerking in de cliëntenraad belangrijk. Een bevlogen voorzitter maakt dan het verschil. Een aantal leden zijn al behoorlijk op leeftijd en hulpbehoevend. Marie: “Daarom moet je binnen de raad goed kijken wie wat wil en kan. Verder is het contact met de raad van bestuur en de regiomanager belangrijk. Als voorzitter heb ik regelmatig overleg met ze. Verder zijn er zes vergaderingen per jaar, waarbij het bestuur of het management aansluit.”

“We werken uit een gelijkwaardig partnership samen. Natuurlijk is het belangrijk om positief-kritisch te blijven. Maar we hebben dezelfde doelen: het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en goed luisteren naar de wensen van de cliënten. Zo kunnen we op een positieve en constructieve manier onze mening laten gelden en komen we écht verder. Dat is het succes van onze cliëntenraad.”

Woelig 2020 op komst?
“Voor het komende jaar staan we voor de nodige uitdagingen. Gezien de huidige trend verwacht ik dat er weer minder geld per cliënt in de thuiszorg beschikbaar is. Er moet steeds efficiënter gewerkt worden. De raad van bestuur en regiomanager delen deze zorg ook met ons. Gelukkig nemen ze ons continu mee in hun gedachtegangen en beleidsvoorstellen. Zodat we ons nu al kunnen voorbereiden op hoe we deze uitdaging te lijf gaan. Dat is een mooi voorbeeld van hoe alles samenkomt en hoe we constructief met elkaar doorwerken!”

Themadag Thuiszorg, 26 november 2019, Nieuwegein

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *